ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Παπαδημητρίου Γιάννης

Αντιπρόεδρος

Σχινάς Κων/νος

Γενικός Γραμματέας

Πάσχος Σπύρος

Ταμίας

Βενέτης Άρης

Έφορος Αθλητισμού & Σχολών

Σπανάκης Νίκος

Έφορος Υλικού

Καλαργυρός Στεφανος

Έφορος Λιμένος & Εγκαταστάσεων

Θεοδοσίου Γαβριήλ

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων & Εντευκτηρίου

Πάγκαλος Γιάννης

Ειδκός Γραμματέας

Παλαιού Μαρία

Μέλος

Βογιατζής Γιάννης

Μέλος

Μιχαλόπουλος Ανδρέας

Μέλος