ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς Ι.Ο.Π.
Παρακαλώ να εγγράψετε τα παρακάτω σκάφη του ομίλου

στο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ “ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΙΛΩΝ ΘΕΜΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 2013” για σκάφη Platu25 που διοργανώνεται στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013.


A/A Όνομα Επώνυμο Αρ. Μητρ. ΕΙΟ Κατηγορία ΕΤ.ΓΕΝ ΑΡ. ΙΣΤΙΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Δηλώνω ότι:
Θα τηρήσω σας Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοπλοΐας, σας προσθήκες σας Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, σας Κανονισμούς των κλάσεων καθώς και σας κανονισμούς του Οργανωτή Ομίλου σας.
Θα συμμετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ότι ο διοργανωτής Όμιλος, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων και οποιαδήποτε επιτροπή έχει σχέση με την διοργάνωση αυτού του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό που μπορεί να παρουσιασθεί σε άτομα ή εξοπλισμό, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια αυτού αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.


Ο Δηλών / ούσα
Ονομ/πωνυμο : *
Κινητό: *
Email: *