ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σχολές Εκμάθησης

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα της ιστιοπλοΐας...

Οι Σχολές λειτουργούν υπό την επιστασία του Υπεύθυνου σχολών και την εποπτεία του προπονητή της Αγωνιστικής Ομάδας Optimist.
Η διάρκειά τους είναι τρίμηνη και επαναλαμβανόμενη.
Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων και μαθητών καθώς και η οικονομική συμμετοχή ανά αθλητή ορίζονται από τον Υπεύθυνο σχολών κατόπιν εισηγήσεως στο Δ.Σ.
Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή - μαθητή

* η ηλικία του να είναι μεταξύ 6,5 και 12 ετών
* να έχει κατάλληλο σωματότυπο
* να είναι αρτιμελής
* να γνωρίζει κολύμβηση (βάση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα)
* ιατρική βεβαίωση από τον παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας.

Μετά την ολοκλήρωση των 3 κύκλων εκμάθησης οι απόφοιτοι αθλητές έχουν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση στην προαγωνιστική ομάδα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.