ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½


Και ποΏ½λι η ΙστιοπλοοΏ½α πρωταγωνιστεοΏ½ στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες αφοοΏ½ η ΕΟΕ αποφοΏ½σισε ομοΏ½φωνα σημαιοφοΏ½ρο της ελληνικοΏ½ς αποστολοΏ½ς στους ΟΑ του ΡΙΟ να εοΏ½ναι η ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου η οποοΏ½α κατοΏ½κτησε το 1ο της ΟλυμπιακοΏ½ μετοΏ½λλιο με την αθλοΏ½τριοΏ½ μας ΑιμιλοΏ½α ΤσουλφοΏ½ το 2004.

Η ΟλομοΏ½λεια της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς αποφοΏ½σισε ομοΏ½φωνα, ΣημαιοφοΏ½ρος της ελληνικοΏ½ς ομοΏ½δας στην ΤελετοΏ½ οΏ½ναρξης των ΟλυμπιακοΏ½ν ΑγοΏ½νων «ΡοΏ½ο 2016», να εοΏ½ναι η ΟλυμπιονοΏ½κης ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου.

ΕοΏ½ναι η προΏ½τη φοροΏ½ στην ιστοροΏ½α των ΘερινοΏ½ν ΟλυμπιακοΏ½ν ΑγοΏ½νων για την ΕλλοΏ½δα, που ΣημαιοφοΏ½ρος της ΟλυμπιακοΏ½ς ομοΏ½δας εοΏ½ναι γυναοΏ½κα.

Η ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου οΏ½ταν ΧρυσοΏ½ ΟλυμπιονοΏ½κης το 2004 στην ΑθοΏ½να και ΧοΏ½λκινη ΟλυμπιονοΏ½κης το 2008 στο ΠεκοΏ½νο, ενοΏ½ οΏ½χει συμμετοΏ½σχει και στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΣοΏ½δνεοΏ½ το 2000. Στο ΡοΏ½ο θα αγωνιστεοΏ½ στην κλοΏ½ση Nacra 17 μαζοΏ½ με τον ΜιχοΏ½λη ΠατενιοΏ½τη.

Η ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου δοΏ½λωσε για το γεγονοΏ½ς οΏ½τι θα εοΏ½ναι ΣημαιοφοΏ½ρος:
«ΕοΏ½ναι πολοΏ½ μεγοΏ½λη τιμοΏ½ για μοΏ½να, τιμοΏ½ που αποκτοΏ½ μεγαλοΏ½τερες διαστοΏ½σεις λοΏ½γω του γεγονοΏ½τος οΏ½τι εοΏ½μαι η προΏ½τη γυναοΏ½κα που θα εοΏ½μαι σημαιοφοΏ½ρος. Εχω ποΏ½ρει μοΏ½ρος σε τρεις ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες σε τρεις διαφορετικοΏ½ς κλοΏ½σεις και νιοΏ½θω οΏ½τι επιβραβεοΏ½εται η προσποΏ½θεια μου οΏ½λα αυτοΏ½ τα χροΏ½νια. ΧαοΏ½ρομαι εποΏ½σης, οΏ½τι παροΏ½ τα πολλοΏ½ προβλοΏ½ματα που υποΏ½ρχαν, κατοΏ½φεραν ως τοΏ½ρα σχεδοΏ½ν 90 αθλητοΏ½ς και αθλοΏ½τριες να εξασφαλοΏ½σουν την προΏ½κριση στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες και εοΏ½μαι σοΏ½γουρος οΏ½τι οΏ½λα τα παιδιοΏ½ θα δοΏ½σουν τον καλοΏ½τερο τους εαυτοΏ½. ΘοΏ½λω να ευχαριστοΏ½σω ιδιαοΏ½τερα την ΕλληνικοΏ½ ΟλυμπιακοΏ½ ΕπιτροποΏ½, οΏ½χι μοΏ½νο για την τιμοΏ½ που μου οΏ½γινε, αλλοΏ½ για το γεγονοΏ½ς οΏ½τι η οΏ½μπνευση του ΠροοΏ½δρου της ΣποΏ½ρου ΚαπροΏ½λου, το προΏ½γραμμα ‘ΥιοθετοΏ½στε οΏ½ναν αθλητοΏ½ στο δροΏ½μο για το ΡοΏ½ο’, ποΏ½ρε σοΏ½ρκα και οστοΏ½ και βοοΏ½θησε ποΏ½ρα πολλοοΏ½ς αθλητοΏ½ς να καταφοΏ½ρουν να κερδοΏ½σουν το εισιτοΏ½ριο της προΏ½κρισης στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες.»

Οι οΏ½λληνες ΣημαιοφοΏ½ροι στους ΘερινοοΏ½ς ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες:
1908 ΛονδοΏ½νο: ΝικοΏ½λαος ΓεωργαντοΏ½ς ΣτοΏ½βος
1912 ΣτοκχοΏ½λμη: ΚωνσταντοΏ½νος ΤσικλητοΏ½ρας ΣτοΏ½βος
1920 ΑμβοΏ½ρσα: ΒασοΏ½λης ΖαρκοΏ½δης ΞιφασκοΏ½α
1924 ΠαροΏ½σι: ΧροΏ½στος ΒρεττοΏ½ς ΣτοΏ½βος
1928 οΏ½μστερνταμ: ΑντοΏ½νης ΚαρυοφοΏ½λλης ΣτοΏ½βος
1932 Λος οΏ½ντζελες: ΧροΏ½στος ΜοΏ½ντικας ΣτοΏ½βος
1936 ΒερολοΏ½νο: ΙωοΏ½ννης ΣκιαδοΏ½ς ΣτοΏ½βος
1948 ΛονδοΏ½νο: ΓιοΏ½ργος ΚαλαμποκοΏ½δης ΙστιοπλοοΏ½α
1952 ΕλσοΏ½νκι: ΝοΏ½κος ΣοΏ½λλας ΣτοΏ½βος
1956 ΜελβοοΏ½ρνη: ΓιοΏ½ργος ΡουμποΏ½νης ΣτοΏ½βος
1960 ΡοΏ½μη: ΔιοΏ½δοχος ΚωνσταντοΏ½νος ΙστιοπλοοΏ½α
1964 ΤοΏ½κιο: ΓιοΏ½ργος ΜαρσοΏ½λλος ΣτοΏ½βος
1968 ΜεξικοΏ½: ΧροΏ½στος ΠαπανικολοΏ½ου ΣτοΏ½βος
1972 ΜοΏ½ναχο: ΧροΏ½στος ΠαπανικολοΏ½ου ΣτοΏ½βος
1976 ΜοΏ½ντρεαλ: ΒασοΏ½λης ΠαπαγεωργοΏ½πουλος ΣτοΏ½βος
1980 ΜοΏ½σχα: ΗλοΏ½ας ΧατζηπαυλοΏ½ς ΙστιοπλοοΏ½α
1984 Λος οΏ½ντζελες: ΣτοΏ½λιος ΜυγιοΏ½κης ΠοΏ½λη
1988 ΣεοοΏ½λ: ΜποΏ½μπης ΧολοΏ½δης ΠοΏ½λη
1992 ΒαρκελοΏ½νη: ΛοΏ½μπρος ΠαπακοΏ½στας ΣτοΏ½βος
1996 ΑτλοΏ½ντα: ΠοΏ½ρρος ΔοΏ½μας οΏ½ρση βαροΏ½ν
2000 ΣοΏ½δνεοΏ½: ΝοΏ½κος ΚακλαμανοΏ½κης ΙστιοπλοοΏ½α
2004 ΑθοΏ½να: ΠοΏ½ρρος ΔοΏ½μας οΏ½ρση βαροΏ½ν
2008 ΠεκοΏ½νο: ΗλοΏ½ας ΗλιοΏ½δης ΤζοοΏ½ντο
2012 ΛονδοΏ½νο: ΑλοΏ½ξανδρος ΝικολαοΏ½δης ΤοΏ½εκβοντο

source: ΕΟΕ

cheap jerseys nba Cheap Jerseys Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl

Cartier replica watches https://www.rsdwatches.comοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα