ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ / οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Holiday Extras discount code 2017 Expedia hotel codes Hilton Hotel Promo codes Pabo Discount codes

Το ΧοΏ½λκινο ΜετοΏ½λλιο με ισοβαθμοΏ½α με το ΑσημοΏ½νιο κατοΏ½κτησαν μετοΏ½ αποΏ½ εκπληκτικοΏ½ς εμφανοΏ½σεις  οι ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης και ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του Rio2016.

ΧρυσοοΏ½ ΟλυμπιονοΏ½κες οι ΚροοΏ½τες Sime Fantela / Igor Marenic με 43 βαθμοοΏ½ς ποινοΏ½ς, ΑσημοΏ½νιοι οι ΑυστραλοοΏ½ Mathew Belcher / William Ryan με 58 βαθμοοΏ½ς ποινοΏ½ς ισοβαθμοΏ½α με τους ΧοΏ½λκινους ΟλυμπιονοΏ½κες ΠαναγιοΏ½τη ΜοΏ½ντη και ΠαοΏ½λο ΚαγιαλοΏ½ μετοΏ½ αποΏ½ 10 ιστιοδρομοΏ½ες και 1 medal race στο σοΏ½νολοΏ½ τους σχεδοΏ½ν με 15 μοΏ½λια αοΏ½ρα.

Στο τοΏ½λος εοΏ½δαμε οΏ½να εκπληκτικοΏ½ medal race ζωντανοΏ½ αποΏ½ την ΕΡΤ1, σε οΏ½ναν αγοΏ½να με εκπληκτικοΏ½ς φοΏ½σεις, αγωνοΏ½α, και συνεχεοΏ½ς εναλλαγοΏ½ς πραγματικοΏ½ διαφοΏ½μισης του αθλοΏ½ματος.

Οι αθλητοΏ½ς μας οΏ½δωσαν τον καλοΏ½τεροΏ½ τους ευατοΏ½. ΜετοΏ½ το ποΏ½ρας της απονομοΏ½ς και οι δοΏ½ο δοΏ½λωσαν οΏ½δη οΏ½τοιμοι για προετοιμασοΏ½α  αποΏ½ την προΏ½τη κιοΏ½λας ημοΏ½ρα για τους εποΏ½μενους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες στο ΤΟΚΥΟ το 2020.

Ο ΤοΏ½κης ΜοΏ½ντης συμπληροΏ½νει το οΏ½νομοΏ½ του στον ποΏ½νακα των ΟλυμπιονικοΏ½ν ως 8ος στην σειροΏ½ αθλητοΏ½ς του ΙΟΠ που στοΏ½φεται ΟλυμπιονοΏ½κης στην ιστοροΏ½α του ομοΏ½λου. 


Ο ΠροΏ½εδρος του ΙΟΠ κ.ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου δοΏ½λωσε:

"Η ιστιοπλοοΏ½α εοΏ½ναι μοΏ½ρος του ΟλυμπιακοοΏ½ ιδεοΏ½δους! 
ΕοΏ½μαστε περοΏ½φανοι που οι μεγοΏ½λοι πρωταθλητοΏ½ς ιστιοπλοοΏ½ας ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης και ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς κατακτοΏ½σανε το ΧοΏ½λκινο ΜετοΏ½λλιο στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΡοΏ½ο 2016.
 
Με συγκλονιστικοΏ½ς εμφανοΏ½σεις στα 470, δοΏ½ναμη και ταλοΏ½ντο σηκοΏ½σαν πανιοΏ½ στο medal race και ποΏ½λεψαν ως γνοΏ½σιοι οΏ½λληνες με μοΏ½α κοοΏ½ρσα διαφοΏ½μιση της ΕλληνικοΏ½ς ΙστιοπλοοΏ½ας ναυτοσοΏ½νης και ψυχοΏ½ς. 
 
ΠαναγιοΏ½τη και ΠαοΏ½λο, μας κοΏ½νατε περοΏ½φανους! 
 
ΣυγχαρητοΏ½ρια και στον προπονητοΏ½ τους προπονητοΏ½ στο ΡοΏ½ο ΜοΏ½κη ΩρολογοΏ½ και στον προπονητοΏ½ του ομοΏ½λου ΘανοΏ½ση ΠαχοοΏ½μα.
 
Η ΕλληνικοΏ½ ΙστιοπλοοΏ½α εοΏ½ναι το οΏ½θλημα των ΟλυμπιακοΏ½ν ΑγοΏ½νων, δεν σταματοΏ½με εδοΏ½ συνεχοΏ½ζουμε!
 
οΏ½να μεγοΏ½λο ευχαριστοΏ½ αποΏ½ καρδιοΏ½ς σε οΏ½λα τα μοΏ½λη του ΔΣ για την μεγοΏ½λη στοΏ½ριξη στην προσποΏ½θεια των ΔΣ εποΏ½ σειροΏ½ ετοΏ½ν για αυτοΏ½ τα παιδιοΏ½, αλλοΏ½ και σε οΏ½λους τους προπονητοΏ½ς μας που βοηθοοΏ½ν ποΏ½ντα τα μοΏ½γιστα"

cheap jerseys nba Cheap Jerseys Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Cartier replica watches https://www.rsdwatches.comοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα