ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Breitling replica watches https://www.akannies.com

wholesale inkjet paper wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper

ΧρυσοΏ½ μετοΏ½λλιο στο ΠαγκοΏ½σμιο ΙστιοπλοοΏ½ας κατοΏ½κτησαν οι ΜοΏ½ντης - ΚαγιαλοΏ½ς

ΠαγκοΏ½σμιοι πρωταθλητοΏ½ς οι ΤοΏ½κης ΜοΏ½ντης και ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς στο ΣαταντοΏ½ρ.
Οι οΏ½λληνες ΟλυμπιονοΏ½κες συνεχοΏ½ζουν να πρωταγωνιστοοΏ½ν στο διεθνοΏ½ς στεροΏ½ωμα της ιστιοπλοοΏ½ας και το μεσημοΏ½ρι της ΚυριακοΏ½ς κατοΏ½κτησαν το ΠαγκοΏ½σμιο ΚοΏ½πελλο που διεξοΏ½χθη στο ΣαταντοΏ½ρ.
ΑποΏ½ την αρχοΏ½ των αγοΏ½νων  οΏ½δειξαν οΏ½τι οΏ½ταν το φαβοροΏ½. ΣοΏ½μερα στο Medal Race οΏ½που εοΏ½ναι αγοΏ½νας τακτικοΏ½ς οΏ½καναν μοΏ½α συντηρητικοΏ½ κοοΏ½ρσα για να διατηροΏ½σουν τα πρωτεοΏ½α.

Ο ΤοΏ½κης ΜοΏ½ντης δοΏ½λωσε αμοΏ½σως μετοΏ½ τον τερματισμοΏ½:
«ΣτοΏ½χος μας σοΏ½μερα οΏ½ταν να διατηρηθοοΏ½με κοντοΏ½ στους ΑμερικοΏ½νους και στους ΑυστριακοοΏ½ς για να κλειδοΏ½σουμε το χρυσοΏ½. Και το πετοΏ½χαμε. ΔουλεοΏ½ουμε σκληροΏ½ για να διατηρηθοοΏ½με στην κορυφοΏ½ και να ανοΏ½βουμε ακοΏ½μη περισσοΏ½τερο ως αθλητοΏ½ς με την συνεργασοΏ½α του προπονητοΏ½ μας, ΜοΏ½κη ΩρολογοΏ½.  
ΤοΏ½ρα θα πανηγυροΏ½σουμε στον… αοΏ½ρα αφοοΏ½ επιστροΏ½φουμε σοΏ½μερα στην ΕλλοΏ½δα».

Στη δεοΏ½τερη θοΏ½ση τερμοΏ½τισαν οι ΑυστριακοοΏ½ ενοΏ½ οι αμερικοΏ½νοι οΏ½μειναν εκτοΏ½ς μεταλλοΏ½ων αφοοΏ½  το ιταλικοΏ½ πλοΏ½ρωμα με τους ΦεροΏ½ρι και ΚαλοΏ½μπρο οΏ½καναν εκπληκτικοΏ½ κοοΏ½ρσα στο Medal Race τερμοΏ½τισαν προΏ½τοι και κοΏ½λυψαν τη διαφοροΏ½ αποΏ½ τους ΑμερικοΏ½νους  ΜακνοΏ½ι και Χιους στη γενικοΏ½ βαθμολογοΏ½α και ανοΏ½βηκαν εκεοΏ½νοι στο βοΏ½θρο.

οΏ½ταν οΏ½νας συναρπαστικοΏ½ς αγοΏ½νας με τον αοΏ½ρα να κοΏ½νει το χατοΏ½ρι στους  αθλητοΏ½ς και να δυναμοΏ½νει ανεβαζοντας την αδρεναλοΏ½νη.


ΑσημοΏ½νιo μετοΏ½λλιο η ΚαραχοΏ½λιου

ΜοΏ½α ακοΏ½μη μεγοΏ½λη επιτυχοΏ½α για την ΕλλοΏ½δα στην ιστιοπλοοΏ½α.
Η κατοΏ½κτησε τη 2η θοΏ½ση στο ΠαγκοΏ½σμιο ΚοΏ½πελλο  για την κατηγοροΏ½α Laser Standard που διεξοΏ½χθη στο ΣαταντοΏ½ρ  και ολοκληροΏ½θηκε το μεσημοΏ½ρι της ΚυριακοΏ½ς. 
Η ΕλληνοΏ½δα πρωταθλοΏ½τρια αποΏ½ την προΏ½τη ημοΏ½ρα των αγοΏ½νων οΏ½ταν μοΏ½σα στα μετοΏ½λλια.
ΠοΏ½ρασε στον αγοΏ½να  Medal  Race που διεξοΏ½χθη το πρωοΏ½ της ΚυριακοΏ½ς και στον οποοΏ½ο συμμετεοΏ½χαν οι 10 προΏ½τες της κατοΏ½ταξης. 

Στον αγοΏ½να αυτοΏ½ η ΚαραχοΏ½λιου οΏ½ταν στην αρχοΏ½ στις δοΏ½ο προΏ½τες θοΏ½σεις οΏ½ταν οΏ½λλαξε τελεοΏ½ως ο καιροΏ½ς δηλαδοΏ½ η διεοΏ½θυνση του ανοΏ½μου με αποτοΏ½λεσμα να χοΏ½σει θοΏ½σεις.  
οΏ½μως διατοΏ½ρησε την ψυχραιμοΏ½α της και κατοΏ½φερε να αντεπιτεθεοΏ½ και να κατακτοΏ½σει την 4η θοΏ½ση στο Μedal Race και το αργυροΏ½ μετοΏ½λλιο  στη γενικοΏ½ βαθμολογοΏ½α.  

οΏ½ταν μια συναρπαστικοΏ½ μονομαχοΏ½α με την αθλοΏ½τρια αποΏ½ την ΟυρουγουοΏ½η, ΝτολοΏ½ρες ΦραντσοΏ½νι, η οποοΏ½α τερμοΏ½τισε στην τροΏ½τη θοΏ½ση της γενικοΏ½ς βαθμολογοΏ½ας. ΠροΏ½τη και αδιαμφισβοΏ½τητο φαβοροΏ½ τερμοΏ½τισε η ΒελγοΏ½δα ΕοΏ½η οΏ½κερ.

ΜηνοΏ½ς ΤσαμοΏ½πουλος

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Holiday Extras coupon code 2017 Expedia voucher code Hilton Hotel codes Premier Inn family roomοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα