ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


wholesale inkjet paper wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper cheap inkjet photo paper

Στις 24 ΟκτωβροΏ½ου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεοΏ½ στην ΑρχαοΏ½α ΟλυμποΏ½α, η ΤελετοΏ½ ΑφοΏ½ς της ΟλυμπιακοΏ½ς ΦλοΏ½γας για τους ΧειμερινοοΏ½ς ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες «PyeongChang 2018».
ΜετοΏ½ το ποΏ½ρας της επταοΏ½μερης λαμπαδηδρομοΏ½ας εποΏ½ ελληνικοοΏ½ εδοΏ½φους, το ΟλυμπιακοΏ½ Φως θα παραδοθεοΏ½ στην ΟργανωτικοΏ½ ΕπιτροποΏ½ των ΧειμερινοΏ½ν ΟλυμπιακοΏ½ν ΑγοΏ½νων της ΝοΏ½τιας ΚοροΏ½ας, στις 31 ΟκτωβροΏ½ου στο ΠαναθηναοΏ½κοΏ½ ΣτοΏ½διο.

Ο 24χρονος ΑποΏ½στολος ΑγγοΏ½λης, που οΏ½δη οΏ½χει εξασφαλοΏ½σει την προΏ½κρισοΏ½ του στους ΧειμερινοοΏ½ς ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες της PyeongChang 2018, θα εοΏ½ναι ο προΏ½τος λαμπαδηδροΏ½μος κατοΏ½ την τελετοΏ½ ΑφοΏ½ς της ΟλυμπιακοΏ½ς ΦλοΏ½γας που θα πραγματοποιηθεοΏ½ στις 24 ΟκτωβροΏ½ου στην αρχαοΏ½α ΟλυμποΏ½α.

Το ΟλυμπιακοΏ½ Φως θα γεννηθεοΏ½ στο ναοΏ½ της οΏ½ρας με τον παραδοσιακοΏ½ οΏ½πως ποΏ½ντα τροΏ½πο, απευθεοΏ½ας αποΏ½ τις ακτοΏ½νες του ηλοΏ½ου, με παροΏ½ντες τον ΠροΏ½εδρο της ΔημοκρατοΏ½ας ΠροκοΏ½πη ΠαυλοΏ½πουλο, τον ΠρωθυπουργοΏ½ της ΝοτοΏ½ου ΚοροΏ½ας Nak-Yon Lee, τον ΠροΏ½εδρο της ΔιεθνοοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς ΤοΏ½μας Μπαχ, τον υφυπουργοΏ½ ΑθλητισμοοΏ½ ΓιοΏ½ργο ΒασιλειοΏ½δη, στελοΏ½χη της ΟργανωτικοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς «PyeongChang 2018» και σοΏ½σσωμη τη νοΏ½α ΟλομοΏ½λεια της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς με τον ΠροΏ½εδροΏ½ της ΣποΏ½ρο ΚαπροΏ½λο.

«ΕοΏ½ναι μεγοΏ½λη τιμοΏ½ για μοΏ½να η επιλογοΏ½ μου ως προΏ½του λαμπαδηδροΏ½μου των ΧειμερινοΏ½ν ΟλυμπιακοΏ½ν ΑγοΏ½νων του 2018. ΠροΏ½κειται πραγματικοΏ½ για μια μοναδικοΏ½ στιγμοΏ½ που αναμοΏ½νω με μεγοΏ½λη αγωνοΏ½α. ΝιοΏ½θω πραγματικοΏ½ πολοΏ½ υπεροΏ½φανος και με μοναδικοΏ½ συναισθοΏ½ματα χαροΏ½ς στην ψυχοΏ½ μου»
λοΏ½ει ο ΑποΏ½στολος ΑγγοΏ½λης.

Η τελετοΏ½ς ΑφοΏ½ς της ΟλυμπιακοΏ½ς ΦλοΏ½γας θα ξεκινοΏ½σει στις 12 το μεσημοΏ½ρι με ΠρωθιοΏ½ρεια την ηθοποιοΏ½ ΚατεροΏ½να ΛοΏ½χου και χορογροΏ½φο την ΑρτοΏ½μιδα ΙγνατοΏ½ου. Το σοΏ½μβολο του ΟλυμπισμοοΏ½, αμοΏ½σως μετοΏ½, θα διανοΏ½σει συνολικοΏ½ εποΏ½ ελληνικοοΏ½ εδοΏ½φους 2.129χλμ πριν καταλοΏ½ξει στις 30 ΟκτωβροΏ½ου στην ΑκροΏ½πολη.

Στη λαμπαδηδρομοΏ½α θα μετοΏ½σχουν 505 λαμπαδηδροΏ½μοι και συνολικοΏ½ θα πραγματοποιηθοοΏ½ν 36 τελετοΏ½ς υποδοχοΏ½ς σε 20 ΔοΏ½μους εποΏ½ οκτοΏ½ ημοΏ½ρες.

Η τελετοΏ½ ΠαροΏ½δοσης στην ΟργανωτικοΏ½ ΕπιτροποΏ½ «PyeongChang 2018» θα πραγματοποιηθεοΏ½ στο ΠαναθηναοΏ½κοΏ½ στοΏ½διο στις 31 ΟκτωβροΏ½ου στις 11 το πρωοΏ½.

Το βιογραφικοΏ½ του ΑποΏ½στολου ΑγγοΏ½λη
Ο ΑποΏ½στολος ΑγγοΏ½λης γεννοΏ½θηκε στις 24 ΙουνοΏ½ου 1993 στα ΙωοΏ½ννινα.

ΕοΏ½ναι αθλητοΏ½ς των δροΏ½μων αντοχοΏ½ς και του διοΏ½θλου. οΏ½χει οΏ½ψος 1.84 και βοΏ½ρος 76κ. ΑνοΏ½κει στον ΕΟΣ ΜετσοΏ½βου, οΏ½ναν σοΏ½λλογο με μεγοΏ½λη παροΏ½δοση στα χειμερινοΏ½ σπορ στην ΕλλοΏ½δα.

ΕοΏ½ναι πρωταθλητοΏ½ς εποΏ½ σειροΏ½ ετοΏ½ν σε οΏ½λες τις κατηγοροΏ½ες και οΏ½χει αναδειχθεοΏ½ βαλκανιονοΏ½κης. ΜιλοΏ½ει αγγλικοΏ½ και σαν χοΏ½μπι οΏ½χει το μποΏ½σκετ και τη μουσικοΏ½.

Το 2014 μετεοΏ½χε στους ΧειμερινοοΏ½ς ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΣοΏ½τσι.

οΏ½χει οΏ½δη πετοΏ½χει τη προΏ½κρισοΏ½ του στους ΧειμερινοοΏ½ς ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες της PyeongChang και ετοιμοΏ½ζεται για τη δεοΏ½τερη συμμετοχοΏ½ του στο θεσμοΏ½.

ΠροΏ½γραμμα ΟλυμπιακοΏ½ς ΛαμπαδηδρομοΏ½ας "PyeongChang 2018"
ΠΟΛΕΙΣ

1η ημοΏ½ρα ΤΡΙΤΗ 24/10/17
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΠΑΤΡΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

2η ημοΏ½ρα ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/17
ΠΑΤΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΡΙΟ ΣΤΑΣΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΡΤΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

3η ημοΏ½ρα ΠΕΜΠΤΗ 26/10/17
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΟΖΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

4η ημοΏ½ρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/17
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΔΕΣΣΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΕΛΕΤΗ
TOYMΠΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΟΛΥΜΠIAKO ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

5η ημοΏ½ρα ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΛΕΤΗ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΤΕΛΕΤΗ
ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΛΕΤΗ
ΔΡΑΜΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΝΑΟΥΣΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

6η ημοΏ½ρα ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/17
ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΕΛΕΤΗ
ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

7η ημοΏ½ρα ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/17
ΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

8η ημοΏ½ρα ΤΡΙΤΗ 31/10/17
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑοΏ½ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

Panerai replica watches https://www.watchsupercopy.comοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
26SEP
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα