ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνελέυεις

Αρ. Πρωτ. 402                                                                        

Πειραιάς 12-10-2012


ΠΡΟΣ :            Τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς                   
ΘΕΜΑ :           Πρόσκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς σε εφαρμογή του άρθρου 68 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 13-9-2012,

 

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε Καταστατική Γενική Συνέλευση τα  μέλη του, που θα γίνει,  την 14η Νοεμβρίου 2012, στο εντευκτήριο του Ομίλου και ώρα έναρξης την 18:00 μμ. 
Μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

  • Τροποποίηση άρθρων του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με εισήγηση ΔΣ και εναρμόνιση του με τον αθλητικό νόμο (ΓΓΑ Αρ. Πρωτ. 27786//30-9-11).

 

Οι προτάσεις του ΔΣ, ως προς τα υπό τροποποίηση άρθρα, θα βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς (www.iop.gr) επτά τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της ΓΣ καθώς και στην Γραμματεία.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21η Νοεμβρίου 2012, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μμ. 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Παπαδημητρίου Σπυρίδων Πάσχος
Κατεβάστε την Πρόταση Καταστατικού ΙΟΠ όπως αυτή
δίνεται προς μελέτη με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου