ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Παρουσίαση Σκαφών

ΣΚΑΦΟΣ: MACEDONIA-GRE1492

Κατασκευαστής: DROMOR
Σχεδιαστής: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χρονολογία: 10/1992
IMS Division: Cruiser/Racer
Τύπος: Triton 48
Ολικό μήκος: 14,55 μέτρα
Μήκος ισάλου: 14,02 μέτρα
Πλάτος deck: 4,46 μέτρα
Βύθισμα: 2,05 μέτρα
Βάρος: 13.750 κιλά
Ιστιοφορία: 130,67m2

ΣΚΑΦΟΣ: BLUE SEAL

Κατασκευαστής: MURRAY BURNS & DOVELL RTY LTD
Τύπος: SYDNEY 41
Ολικό μήκος : 12,75 μέτρα
Μήκος ισάλου: 10,75 μέτρα
Πλάτος deck: 3,70 μέτρα
Βύθισμα: 2,68 μέτρα
Βάρος: 5.750 κιλά
Ιστιοφορία: 92 m2