Αίτηση Μελών

Παρακαλούμε κατεβάστε τo αρχείo:

Παρακαλούμε εκτυπώστε το έντυπο της αίτησης, συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αφού το υπογράψετε, στείλτε το με fax στο: 210 4110287 ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μικρολίμανο, Πειραιάς