Επιστροπές

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Θανάσουλας Δήμος
Γραμματέας
Γκόγκλης Robert
Μέλος
Πολιτόπουλος Ρωμύλος

 

Πειθαρχική Επιτροπή

Πρόεδρος
Μιτάκης Μιχάλης
Αντιπρόεδρος
Πάσχος Σπύρος
Γραμματέας
Πάγκαλος Ιωάννης
Μέλος
Τσουκαλά Μαύρα (Ρούλα)
Μέλος
Χερουκιάς Μηνάς