Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – ΒΙΒΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
Αγγλιστί PIRAEUS SAILING CLUB

** ** ** **

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται και λειτουργεί στον Πειραιά, Σωματείο με την επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΟΠ), αγγλικά PIRAEUS SAILING CLUB (PSC), με έδρα  το Μικρολίμανο.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Ομίλου είναι:

2.1 «Η άνάπτυξις του θαλασσίου πνεύματος της νεολαίας και η παρόρμησις αύτης είς την αγάπην προς τήν θάλασσαν, ή διάδοσις και εκλαίκευσις της Ιστιοπλοΐας, τών ναυτικών έν γένει αγωνισμάτων, ή αμοιβαία και ηθική υποστήριξις τών Ναυτικών Άθλητικών συμφερόντων, διά τής μεταξύ των μελών αρμονικής συνεργασίας και επικοινωνίας. Ιδρυτικό Καταστατικό 1937».

2.2 Η προστασία, ο σεβασμός, η αγάπη του θαλασσίου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της ναυταθλητικής Εκπαίδευσης και της Ναυτικής Τέχνης.

2.3 Η διάδοση της ιστιοπλοΐας και των ναυτικών γενικά αγωνισμάτων(κολύμβηση, κωπηλασία, λεμβοδρομία, γουώτερ πόλο, γυμναστική και συναφών αθλημάτων).

2.4 Η υποστήριξη των ναυταθλητικών ιδεωδών, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ναυταθλητικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και λοιπών),η συστηματική άθληση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μελών για την αθλητική επίδοση και διάκριση.

2.5 Η αναζήτηση, συλλογή, συντήρηση, διαφύλαξη και έκθεση ιστορικών κειμηλίων σχετικών με τη θάλασσα και το ναυταθλητισμό ή και σε συνεργασία – συνδυασμό με άλλα Σωματεία συναφούς μορφής και σκοπού.

2.6 Η έρευνα και μελέτη του Ελληνικού και Διεθνούς ναυταθλητισμού και Ιστιοπλοΐας γενικότερα.

2.7 Ο προγραμματισμός και η διοργάνωση αγώνων και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Αθλητών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) τους οποίους προγυμνάζει, συνοδεύει και εκπαιδεύει.

2.8 Η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και σε άλλους -μη αμιγώς ναυταθλητικούς-κλάδους άθλησης και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση της γυμναστικής, της προπονητικής και άλλων ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους.

2.9 Ο ΙΟΠ είναι αθλητικό, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, η λειτουργία του διέπεται μόνο απότις διατάξεις του καταστατικού και της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας που αφορά τα σωματεία. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα βαθμού, στην αυτονομία του χωρίς να υπάρχει δικαίωμα από τον νόμο, δεν γίνεται αποδεκτή και υποχρεωτικά απορρίπτεται από τα εκάστοτε συλλογικά του όργανα διοίκησης και διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

3.1 Η οργάνωση και διεξαγωγή Ιστιοπλοϊκών, ναυταθλητικών ή άλλης μορφής ή κλάδων άθλησης αγώνων, επιδείξεων, εκδηλώσεων, εκδρομών, εκπαιδευτικών πλόων, καθώς και εορτών και διαλέξεων.

3.2 Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών Εκμάθησης Ιστιοπλοΐας, με σκοπό την προσέλκυση και εκπαίδευση ανηλίκων στην ιστιοπλοΐα και τον ναυταθλητισμό γενικότερα.

3.3 Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών Εκμάθησης Ιστιοπλοΐας για ενηλίκους, στην έδρα του ή και Παραρτημάτων του στην ημεδαπή, με σκοπό την εκμάθηση της Ναυτικής Τέχνης με την βοήθεια ιστιοπλοϊκών ή μηχανοκίνητων σκαφών.

3.4 Η ίδρυση και λειτουργία και άλλων κλάδων άθλησης, όπως ενδεικτικά, κωπηλασία, κανοέ καγιάκ, κολύμβηση, υδατοσφαίριση.

3.5 Η απόκτηση πλοιαρίων, σκαφών αγώνων και εκπαίδευσης, με αγορά, εκμίσθωση, παραχώρηση από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και δωρεές από χορηγούς.

3.6 Η πρόσληψη κατάλληλων εκπαιδευτών για την στελέχωση των σχολών.

3.7 Η απόκτηση εποπτικών ή άλλων μέσων εκπαίδευσης.

3.8 Η συνεργασία και επικοινωνία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Ομίλους.

3.9 Η έκδοση εντύπων – φυλλαδίων – πολυμέσων, κλπ., ως και μέσων ενημέρωσης των Μελών και φίλων του ΙΟΠ.

3.10 Η συμμετοχή στα προκηρυσσόμενα πανελλήνια ή τοπικά, διασυλλογικά κλπ Πρωταθλήματα, Κύπελλο Ελλάδας κ.λ.π., τα διοργανούμενα από τα υπερκείμενες αθλητικές Ενώσεις Σωματείων και αθλητικές Ομοσπονδίες στα αθλητικά τμήματα των κλάδων άθλησης του σωματείου, όλων των ηλικιακών κατηγοριών ανδρών και γυναικών.

3.11 Η εξεύρεση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, γυμναστηρίων και αγωνιστικών χώρων καθώς και αθλητικού εξοπλισμού, οργάνων και μέσων αθλητικής άσκησης και γυμναστικής.

3.12 Η οργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο καθώς και η οργάνωση γιορτών, εκδρομών, εκδηλώσεων κλπ.

3.13 Η ανάπτυξη σχέσεως συνεργασίας μεταξύ των άλλων σωματείων της περιοχής αλλά και ευρύτερα, αθλητικών ενώσεων, ομοσπονδιών, Δημοσίων αθλητικών και λοιπών Αρχών του Κράτους.

3.14 Η συνεργασία με σχολεία, σχολικές επιτροπές και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την υποβοήθηση της άσκησης και ένταξης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό των νέων παιδιών, μαθητών και μαθητριών και τη διδαχή σε αυτά του <<εύ αγωνίζεσθαι> και της αποφυγής των παθογενειών του αθλητισμού και της κοινωνίας (φαρμακοδιέγερση, βία, οπαδισμός).

3.15 Η συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της διάδοσης και ανάπτυξης των αθλητικών τμημάτων που το σωματείο καλλιεργεί.

3.16 Η κτήση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την εγγραφή του σωματείου στο μητρώο των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020και την εγγραφή του ως μέλους υπερκειμένου σωματείου (αθλητικής ένωσης και αθλητικής ομοσπονδίας) των κλάδων άθλησης που καλλιεργεί.

3.17 Με κάθε άλλο νόμιμο και θεμιτό μέσο, που αποσκοπεί στην προαγωγή και την ανάπτυξη του αθλητισμού γενικά, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται και δεν είναι αντίθετο προς τον εκάστοτε Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό και Καταστατικό των οικείων Ομοσπονδιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 4

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του ΙΟΠ ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Ο αριθμός των μελών του ΙΟΠ είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 5

Η εγγραφή νέων μελών στο σωματείο, τα οποία συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν εμπίπτουν σε κωλύματα εγγραφής και περιορισμούς, όπως ορίζονται στο ν.2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει, γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο(2)μελών του σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

ΑΡΘΡΟ 6

Δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόταση δύο (2) μελών του ΙΟΠ προκειμένου περί εγγραφής ως μελών, αθλητών του οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 7

Όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου για κάθε θέμα που εισάγεται προς συζήτηση καθώς και στις εν γένει δραστηριότητες του σωματείου. Τα ταμειακά ενήμερα μέλη του σωματείου αποκτούν μετά την παρέλευση ενός (1)έτους από την εγγραφή τους δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, σε περίπτωση δε που τα πρόσωπα αυτά αποτελούν επιπλέον και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου αποκτούν και δικαίωμα να ορίζονται ως αντιπρόσωποι του σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών. Η προϋπόθεση της παρέλευσης ενός (1) έτους από την εγγραφή μέλους για την απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν ισχύει για τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 8

Όλα τα μέλη του σωματείου (τακτικά και αθλούμενα) έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τους κανονισμούς του σωματείου και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές του αθλητισμού, του ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος και να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο και συγκεκριμένα να καταβάλλουν στο σωματείο παράβολο αρχικής εγγραφής και μηνιαία συνδρομή, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με οικειοθελή αποχώρηση του μέλους ή με αποβολή του μέλους από το σωματείο. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Η αποβολή μέλους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα. Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατόν να αποβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων ή σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράλειψης καταβολής των μηνιαίων συνδρομών πέραν του ενός (1) έτους. Επίσης, οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατόν να αποβληθεί, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα μέλη του ΙΟΠ, καταβάλλουν εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή. Αθλητές εγγράφονται ως τακτικά μέλη μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρου 6 του παρόντος χωρίς να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 11

11.1 Κατόπιν απόφασης του ΔΣ δύνανται να απαλλαγούν της μηνιαίας συνδρομής τους, τα υπηρετούντα την θητεία τους στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, μέλη και για τον χρόνο της στράτευσης τους και μόνο.

11.2 Οι ανωτέρω απαλλαγές καταβολής συνδρομών δεν ισχύουν για τα μέλη ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται στον θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του ΙΟΠ.

ΑΡΘΡΟ 12

12.1 Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος στο τέλος κάθε εξαμήνου να υποβάλλει στο ΔΣ κατάσταση των καθυστερούντων, πέραν του εξαμήνου οφειλές, μελών.

12.2 Τακτικά μέλη που καθυστέρησαν συνδρομές πέραν του έτους, προτείνονται στη ΓΣ για διαγραφή ύστερα από απόφαση του ΔΣ και μετά από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 13

13.1 Κάθε διαγραφή αναγγέλλει στην ΓΣ ο Γενικός Γραμματέας. Η   προς διαγραφή μελών αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ.

13.2 Όσα από τα διαγραφέντα, για καθυστέρηση συνδρομών, μέλη επιθυμούν την επανεγγραφή τους δύνανται να επανέλθουν στον Όμιλο μετά από αίτησή τους και κατόπιν απόφασης του ΔΣ αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή του προηγούμενου έτους καθώς και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε μέλος παραιτούμενο ή διαγραφόμενο από τον ΙΟΠ, δεν έχει καμία απαίτηση επί των καταβληθέντων χρημάτων. Το αποχωρούν μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στον Όμιλο για τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει όσο χρόνο ήταν μέλος.

ΑΡΘΡΟ 15

Τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής ή όποια άλλη οικονομική υποχρέωση τους στον Όμιλο, δεν δύνανται να παρευρίσκονται στις ΓΣ, ούτε έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εάν δεν καταβάλουν στο Ταμείο τα οφειλόμενα πριν την έναρξη της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 16

Μέλος που επιδεικνύει ανοίκεια ή αντιτιθέμενη στα συμφέροντα του Ομίλου, συμπεριφορά, παραπέμπεται από το ΔΣ, στην προς τούτο συγκροτούμενη και προβλεπόμενη στο κεφ. 12, Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τα λοιπά αναφερόμενα στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος, η οποία είναι υποχρεωμένη να συνεδριάσει για την εκδίκαση της υπόθεσης εντός μηνός από την κοινοποίηση της παραπεμπτικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 17

17.1 Τα Τακτικά μέλη αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης προς το ΔΣ, ελλιμενισμού σκάφους τους, από την ημερομηνία εγγραφής τους, συνοδευμένη με τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι έχει την νόμιμη αποκλειστική χρήση του σκάφους και ότι συμμετέχει σε ναυταθλητικούς αγώνες. Το ΔΣ εγκρίνει την αίτηση ελλιμενισμού με πλειοψηφία, χωρίς δικαίωμα προσφυγής του ενδιαφερόμενου. Οι αιτήσεις ελλιμενισμού εξετάζονται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

17.2 Το ΔΣ δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρακάμπτει την προτεραιότητα με πλειοψηφία 3/4, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εν γένει προσφορά του αιτούντος προς τον Όμιλο ή προς τον ναυταθλητισμό ή προς την Πολιτεία γενικά.

17.3 Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη αποκτούν προτεραιότητα ελλιμενισμού έναντι άλλων και υποχρεούνται να αγωνίζονται με την σημαία του ΙΟΠ. Τα σκάφη που ανήκουν στο νηολόγιο του ΙΟΠ υποχρεούνται να φέρουν τον επισείοντα του Ομίλου.

17.4 Το καθεστώς του ελλιμενισμού των σκαφών επανεξετάζεται όταν υπάρχει αλλαγή ιδιοκτησίας, εκπροσώπησης ή σοβαρή παραβίαση των κανόνων του εσωτερικού κανονισμού λιμένος.

17.5 Οι κανόνες ελλιμενισμού των σκαφών είναι δεσμευτικοί για τους ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους τους και ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λιμένος του Ομίλου.

17.6 Μέλη του ΙΟΠ τα οποία είναι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται στο θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του Ομίλου καταβάλλουν εφάπαξ εισφορά και μηνιαία επιβάρυνση κοινόχρηστων δαπανών. Τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 18

18.1 Τα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη ΓΣ, μόνο εφ’ όσον προταθούν από το ΔΣ, της εισηγητικής απόφασης λαμβανομένης τουλάχιστον δια πλειοψηφίας 3/4 των μελών του.

18.2 Τα Επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα εξέχοντα στη κοινωνία, που παρέχουν στον Όμιλο εξαιρετικές υπηρεσίες ή αξιόλογη αρωγή, ηθική ή υλική ως πρόσωπα επιτυχόντα κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις. Τα ονόματα των προς ανακήρυξη Επίτιμων μελών, αναρτώνται οπωσδήποτε στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου, ένα μήνα πριν την ΓΣ των μελών. Ενστάσεις κατά της ανακήρυξης μπορούν να κατατεθούν εγγράφως και αιτιολογημένα στη Γραμματεία του Ομίλου, από Τακτικά μέλη, 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τη ΓΣ.

18.3 Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής τους προς τον Όμιλο, απολαμβάνουν δε όλων των δικαιωμάτων των Τακτικών μελών, συμμετέχουν στις ΓΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αποκλειόμενης όμως της ανάμειξής τους γενικά στη διοίκηση του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 19

19.1 Αθλητές/ριες του ΙΟΠ μπορούν να εγγράφονται παιδιά από την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία με βάση τους νόμιμα ισχύοντες κανονισμούς της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας κλάδων άθλησης τους οποίους ο Όμιλος καλλιεργεί. Μέχρι της ενηλικίωσής τους πρέπει, η προς εγγραφή αίτησή τους να υποβάλλεται υπό του ασκούντος τη γονική του μέριμνα, στο ειδικό έντυπο του Ομίλου. Γονέας ή κηδεμόνας δύναται να εγγραφεί μέλος του Ομίλου.

19.2 Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

19.3 Οι αθλητές του σωματείου υπόκεινται στις πειθαρχικές και λοιπές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών του σωματείου, αλλά και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, στις οποίες είναι μέλος το σωματείο, τέλος δε στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

19.4 Ο αριθμός των αθλητών είναι απεριόριστος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

20.1 Δεν μπορεί να είναι μέλος του ΙΟΠ ή μέλος των οργάνων διοίκησης του, ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του Ομίλου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης που καλλιεργεί το σωματείο δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του αθλητικού σωματείου, και η τυχόν εκλογή, είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο.

στ) Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου αναφορικά με τους κλάδους άθλησης που καλλιεργούνται από αυτό. Δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

ζ) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ένωση ή ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

η) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

20.2 Μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα εγγραφής και περιορισμούς που αναφέρονται ως ανωτέρω και στα τυχόν πρόσθετα άρθρα της αθλητικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν.4622/2019, όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Οι πόροι του ΙΟΠ είναι α) Τακτικοί και β) Έκτακτοι.

21.1 Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές των μελών. Τακτικοί πόροι είναι επίσης τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Ομίλου.

21.2 Έκτακτοι πόροι είναι οι επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο. Σε περίπτωση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης το ΔΣ εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία. Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του ΔΣ ποσών ή οι παροχές σημαντικών υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη ΓΣ μετά την δωρεά ή την παροχή.

21.3 Τα δικαιώματα εγγραφής και οι τακτικές συνδρομές των μελών καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

21.4 Επίσης οικονομικούς πόρους του σωματείου αποτελούν:

α) Τα ποσά που προέρχονται από τις έκτακτες εισφορές που σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να επιβάλλει η Γενική Συνέλευση στα μέλη του σωματείου για την αντιμετώπιση σπουδαίων ή επιτακτικών αναγκών ή για την επίτευξη ορισμένων σημαντικών σκοπών,

β) Οι τόκοι και οι πρόσοδοι από τυχόν περιουσιακά στοιχεία του σωματείου,

γ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής καθώς και κάθε άλλη προσφορά από νόμιμη αιτία. Δωρεές ή διαθήκες που θα υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που θα αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές,

δ) Οι εισπράξεις από γιορτές, εκδηλώσεις, εκδρομές, εράνους ή εισφορές από αθλητικές εκδηλώσεις των μελών υπέρ του σωματείου,

ε) Τα έσοδα των συμβάσεων χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου,

ζ) Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και αν προέρχεται (Κράτος, Δήμοι, Οργανισμοί, ΝΠΔΔ), εφ΄ όσον δεν συνεπάγεται δέσμευση του σωματείου αντίθετη προς τους σκοπούς του.

ΑΡΘΡΟ 22

Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο μετά δικαιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, για τους σκοπούς του.

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους καταρτίζει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επομένου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Οι συνεισφέροντες στον Όμιλο κατά την διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους χρήματα ή αντικείμενα αξίας αντιστοιχούντα προς το ποσό 500 τουλάχιστον ετησίων συνδρομών μέλους, ανακηρύσσονται από την ΓΣ μετά από πρόταση του ΔΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ του ΙΟΠ. Οι προσφέροντες ποσό αντίστοιχο των 300 τουλάχιστον ετησίων συνδρομών ανακηρύσσονται ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, και οι προσφέροντες ποσό αντίστοιχο των 150 τουλάχιστον ετησίων συνδρομών ανακηρύσσονται ΔΩΡΗΤΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 24

24.1 Τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών του Ομίλου αναγράφονται σε ειδικό πίνακα ανηρτημένο στο Εντευκτήριο του ΙΟΠ.

24.2 Τα ποσά των δωρεών που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες, δύνανται να αυξηθούν με απόφαση πλειοψηφίας 7/9 των μελών του ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 25

Καταστατικά συλλογικά όργανα διοικήσεως του σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ).

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

δ) Πειθαρχική Επιτροπή (ΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

26.1 Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου, αποτελείται από τα μέλη του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

26.2 Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο το μήνα Φεβρουάριο και έκτακτα κάθε φορά που το αποφασίζει το ΔΣ ή που το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των μελών, αναγραφομένων στην αίτηση των προτεινόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ. Η σύγκληση της ΓΣ στην τελευταία περίπτωση πρέπει να γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.

26.3 Στην πρόσκληση για τη ΓΣ, η οποία αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ΓΣ, αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ, καθώς και η οριζόμενη νέα ημερομηνία και ώρα για επαναληπτική ΓΣ σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Κατά την τακτική ΓΣ συζητούνται, πέραν της εκλογής Προέδρου και Γραμματέα αυτής, ο διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επομένου χρόνου, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται επίσης κάθε δύο (2) χρόνια εκλογή της εφορευτικής επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών και εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

26.4 Η ΓΣ θεωρείται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του σωματείου με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, καλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση εντός της ίδια ημέρας και με διαφορά τουλάχιστον (3) ωρών, η οποία λογίζεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

26.5 Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο που διατηρεί το σωματείο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

26.6 Στη ΓΣ είναι προσωρινά Πρόεδρος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ είναι η εκλογή από ταμέλη του σωματείου με δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι Προέδρου αυτής, ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίαση, και Γραμματέα αυτής, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά.

26.7 Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου. Κάθε άλλη συζήτηση στη ΓΣ επί θέματος εκτός της ημερησίας διάταξης απαγορεύεται. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.

26.8 Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

26.9 Η διάλυση του σωματείου δύναται να γίνει επίσης και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος με τη διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση.

26.10 Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία από το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 28

28.1 Ο Πρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας διαπιστώνουν την απαρτία της ΓΣ και προχωρούν στην εκλογή Προεδρείου ΓΣ διά ανατάσεως της χειρός, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα (1) μέλος.

28.2 Στο Προεδρείο ΓΣ συμμετέχουν μέλη εξαιρούμενων των μελών του ΔΣ και των αμέσως ενδιαφερόμενων προκειμένου για ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων.

28.3 Έργο του Προεδρείου είναι ο έλεγχος της τήρησης του Καταστατικού και της τήρησης πρακτικών.

28.4 Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών, δίνει τον λόγο με σειρά προτεραιότητας στους αιτούντες, σε περίπτωση παρεκτροπής αφαιρεί αυτόν.

28.5 Ρυθμίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ, περιορίζει τα προς συζήτηση θέματα εντός των οριζομένων από την ημερησία διάταξη και θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 29

29.1 Από τη ΓΣ και πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης εκλέγεται διά ανατάσεως της χειρός η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της και άλλα τρία (3) Μέλη.

29.2 Στην Εφορευτική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη εξαιρούμενων των μελών του ΔΣ και των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες.

29.3 Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της τήρησης του Καταστατικού, ο έλεγχος των παρισταμένων, των ψηφιζόντων, η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η διαλογή των ψηφοδελτίων, η καταμέτρησή τους και η ανακήρυξη στα αρμόδια όργανα του ομίλου όσων πλειοψήφησαν.

ΑΡΘΡΟ 30

Επί προσωπικού ζητήματος, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας κάθε πρόταση απορρίπτεται. Στη ΓΣ θέματα που δεν είναι εγγεγραμμένα στην ημερησία διάταξη μπορούν να συζητηθούν αυθημερόν, εάν αποφασίσει για αυτό η ΓΣ με απόλυτη πλειοψηφία.

30.1 Το ΔΣ μετά τη λήξη κάθε έτους της διοίκησής του, συντάσσει και υποβάλλει στη ΓΣ, τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του λήξαντος ημερολογιακού έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη ΓΣ έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης του ΙΟΠ.

30.2 Η ΓΣ λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφαίνεται περί της απαλλαγής του ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Τα Όργανα Διοίκησης του Ομίλου είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από έντεκα (11) τακτικά και τέσσερα (4)αναπληρωματικά μέλη.

β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και δύο (2)αναπληρωματικά μέλη.

γ) Η Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά και δύο (2)αναπληρωματικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 32

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε δύο (2) χρόνια, κατά την τακτική ΓΣ του σωματείου, με μυστική ψηφοφορία και με αυτές εκλέγονται νέο ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ(11μελές) ΔΣ με Τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη αυτού, νέα τριμελής (3μελής) Εξελεγκτική Επιτροπή με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος αυτής και νέα πενταμελής (5μελής) Πειθαρχική Επιτροπή με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής.

32.1 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας Προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

32.2 Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή κατατίθενται εγγράφως στο σωματείο μέχρι δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

32.3 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφονται αλφαβητικά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων, ενώ στο δεύτερο τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με ένα σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του Προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων Προέδρων, ο Πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 32.5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

32.4 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Πειθαρχικής Επιτροπής του σωματείου διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

32.5 Ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Ειδικός Γραμματέας και οι Έφοροι κατά το παρόν καταστατικό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 33

33.1 Ο ΙΟΠ διοικείται από ενδεκαμελές (11) ΔΣ εκλεγόμενο κατά σειρά επιτυχίας, ανά διετία, από τη ΓΣ των μελών του. Το αργότερο εντός πέντε(5) ημερών από την εκλογή, ο εκλεγμένος Πρόεδρος, συγκαλεί τα εκλεγέντα μέλη σε κλειστή συνεδρίαση με αποκλειστικό σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα, όπου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας και με σχετική πλειοψηφία, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Έφορος Λιμένος, ο Έφορος Αθλητισμού, ο Έφορος Υλικού, ο Έφορος Εντευκτηρίου & Εγκαταστάσεων και δύο μέλη, λαμβάνοντας αρμοδιότητες με απόφαση ΔΣ.

33.2 Για λόγους δεοντολογίας και προστασίας του ιδίου δεν επιτρέπεται η ανάληψη εφορίας τέτοιας από πρόσωπο που οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ή εν γένει συμφέροντα, έχουν σχέση με την εφορία αυτή.

33.3 Οι τέσσερεις (4) πρώτοι επιλαχόντες, κατά σειράν επιτυχίας, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ και αντικαθιστούν προσωρινά ή οριστικά μέλη του που δεν μπορούν να εκπληρώσουν, για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκοντά τους. Η πρόσκληση των αναπληρωματικών γίνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο.

33.4 Τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 34

34.1 Η θητεία του ΔΣ είναι διετής, ξεκινά από 1ης Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουάριου.

34.2 Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο κάτω από έξι (6) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές τους, συγκαλείται ΓΣ για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

34.3 Στην περίπτωση αυτή τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ συγκαλούν άμεσα ΓΣ και συνεχίζουν να διοικούν τον Όμιλο περιοριζόμενα όμως στις αναγκαίες πράξεις διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 35

Τα μέλη του ΔΣ πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και να μην εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Κεφαλαίου 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 36

Στο ΔΣ δεν δύνανται να συμμετέχουν μέλη οργάνων διοίκησης ή επιτροπών από άλλον Ναυτικό Όμιλο ή Ναυταθλητικό Σωματείο, εκτός εάν προ της υποβολής της υποψηφιότητας τους, παραιτηθούν των αρμοδιοτήτων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 37

37.1 Το ΔΣ έχει την ανώτατη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου, την διεύθυνση των υποθέσεων και υπηρεσιών αυτού, αποφασίζει και επιλύει κάθε ζήτημα συναφές προς τους σκοπούς αυτού, αν δεν έχει ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της ΓΣ.

37.2 Αποφασίζει για κάθε δαπάνη προβλεπόμενη από τον εγκεκριμένο στη ΓΣ προϋπολογισμό, διορίζει και παύει έμμισθο προσωπικό του Ομίλου και ορίζει την αμοιβή αυτών.

37.3 Προβαίνει σε συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών επ’ ωφελείας των μελών του Ομίλου.

37.4 Αποφασίζει για την εκμετάλλευση από τον ΙΟΠ του κυλικείου, του εστιατορίου ή κάθε άλλου χώρου του ή την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, σε επιλεγμένα κατά την κρίση του φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς όφελος και διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου.

37.5 Προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυταθλητικούς αγώνες, οργανώνει εκδηλώσεις και εκδρομές και φροντίζει δια την ψυχαγωγία, τέρψη και εκπαίδευση των μελών, την άθληση και εκπαίδευση των αθλητών του.

37.6 Ιδρύει νέα ή καταργεί τμήματα Ναυταθλητικών και άλλων αθλημάτων.

37.7 Διορίζει επιτροπές για την διοργάνωση και καλύτερη επιτυχία των δραστηριοτήτων

του.

37.8 Συντάσσει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους κανονισμούς των εφοριών, μεριμνώντας για την εφαρμογή και τήρηση τους.

37.9 Προβαίνει εις την κατασκευή εγκαταστάσεων και απόκτηση σκαφών μεριμνώντας για την σωστή χρήση και συντήρηση τους.

37.10 Υποβάλλει υπομνήματα όπου απαιτηθεί και γενικά ενεργεί εξυπηρετώντας τους σκοπούς και τα συμφέροντα του ΙΟΠ.

ΑΡΘΡΟ 38

Δύναται λόγω εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης το ΔΣ με ιδία ευθύνη και με την προϋπόθεση της έγκρισης στην πρώτη ΓΣ, να προβεί σε δαπάνη μη προβλεπόμενη στο ψηφισμένο προϋπολογισμό, ή να κάνει υπέρβαση προϋπολογισθείσας δαπάνης με τη προϋπόθεση ότι η εν λόγω δαπάνη δεν ξεπερνά το 1/10 του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας 3/4 των μελών του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 39

39.1 Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, προσκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή συνεπεία αίτησης 3/4 μελών του, λογίζεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον από τα έντεκα (11) μέλη του.

39.2 Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, ή άλλης πλειοψηφίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου αυτή αναφέρεται στο παρόν, σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

39.3 Επί προσωπικού ζητήματος η ψηφοφορία γίνεται μυστική, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 40

Τα μέλη του ΔΣ είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από το παρόν Καταστατικό, χωρίς να ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση που απουσίαζαν ή διαφώνησαν, της διαφωνίας τους καταγεγραμμένης στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 41

41.1 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης με επιμέλεια των καθηκόντων του, μέλος του ΔΣ, εκπίπτει των καθηκόντων του με πρόταση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ.

41.2 Μέλος του ΔΣ που κληθεί εγγράφως σε συνεδρίαση και δεν προσέλθει σε τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται, με απόφαση του ΔΣ, από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 42

42.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον ΙΟΠ ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, κάθε φυσικού ή Νομικού προσώπου, συμβάλλεται δε εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ομίλου κατόπιν απόφασης του ΔΣ ή της ΓΣ.

42.2 Συγκαλεί το ΔΣ, υπογράφει τα πρακτικά του ΔΣ και κάθε έγγραφο αυτού και δίνει λόγο των πράξεων του και του ΔΣ στη ΓΣ.

42.3 Δικαιούται να καλεί τα μέλη του Ομίλου ή του ΔΣ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τον ΙΟΠ, ζητώντας την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού ή των κανονισμών.

42.4 Λαμβάνει κάθε μέτρο για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του ΙΟΠ.

42.5 Εντέλλεται δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων προσυπογραμμένων και παρά του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, τις κατά τον προϋπολογισμό εγκεκριμένες πιστώσεις, πληρωμές.

42.6 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Προεδρεύει στις ΓΣ, μέχρι την στιγμή που θα εκλεγεί Προεδρείο ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 43

43.1 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του και πολιτεύεται κατά τρόπο βλάπτοντα τα συμφέροντα του ΙΟΠ δύναται το ΔΣ κατόπιν απόφασης ληφθείσης δια πλειοψηφίας των 3/4 των μελών αυτού να συγκαλέσει ΓΣ των μελών του Ομίλου, που αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία περί της αντικατάστασης ή μη του Προέδρου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση που αποφασισθεί η αντικατάσταση, το ΔΣ προβαίνει με μυστική ψηφοφορία, σε εκλογή νέου Προέδρου.

43.2 Με απλή πλειοψηφία των μελών του ΔΣ δύναται να αποφασισθεί αναδιάρθρωση του.

ΑΡΘΡΟ 44

44.1 Ο Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων αναπληρεί σε όλες του τις αρμοδιότητες τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

44.2 Μεριμνά για την προβολή του έργου του Ομίλου στις Αρχές και στο κοινό και την οργάνωση συγκεντρώσεων που αναπτύσσουν το αθλητικό πνεύμα του Ομίλου.

44.3 Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 45

45.1 Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τη Γραμματεία του Ομίλου, επιμελείται της αλληλογραφίας και της ταχείας διεκπεραίωσης κάθε εγγράφου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ επί των γενικών υποθέσεων του ΙΟΠ, προσυπογράφει μετά του Προέδρου και του Ταμία κάθε χρηματικό ένταλμα (πληρωμών και εισπράξεων), φυλάσσει την σφραγίδα του Ομίλου, συντάσσει μετά του Προέδρου την λογοδοσία των πεπραγμένων του ΔΣ προς την ΓΣ κατά την τελευταία ετήσια συνεδρίαση της.

45.2 Τηρεί τα βιβλία που ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999.

45.3 Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Ειδικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του ΔΣ οριζόμενο με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 46

46.1 Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τηρεί το βιβλίο πρακτικών ΔΣ και φυλάσσει το αρχείο του ΙΟΠ.

46.2 Τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του ΔΣ οριζόμενο με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 47

47.1 Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Ομίλου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε ένταλμα είσπραξης και πληρωμής.

47.2 Ελέγχει κάθε είσπραξη από τα εκδιδόμενα τριπλότυπα αποδείξεων.

47.3 Τηρεί ο ίδιος ή εντεταλμένο από το ΔΣ πρόσωπο, με προσωπική πάντοτε ευθύνη του, τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία, ευθυνόμενος για τις πράξεις αυτού, συντάσσει τακτικά ή όταν ζητηθεί από το ΔΣ λεπτομερή απολογισμό της χρηματικής κατάστασης του Ομίλου. Κάθε έτος συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της παρελθούσης χρήσης.

47.4 Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στην διαχείριση, είτε αυτή προέρχεται από υπαιτιότητα του, είτε από εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ προς τούτο, υπάλληλο του ΙΟΠ.

47.5 Ο Ταμίας καταθέτει επ’ ονόματι του Ομίλου κάθε χρηματικό ποσό, που προέρχεται από εισπράξεις οριζόμενο από το ΔΣ, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, οριζόμενο από το ΔΣ.

47.6 Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο Ν. 2725/1999.

47.7 Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ένα εκ των μελών του ΔΣ οριζόμενο με απόφαση του ΔΣ προσωρινά και όχι πέρα του ενός (1) μηνός.

ΑΡΘΡΟ 48

Οι αναλήψεις χρημάτων γίνονται από τον Ταμία με ένταλμα υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 49

49.1 Ο Έφορος Αθλητισμού επιμελείται της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των αθλητών του ΙΟΠ, καταρτίζει τα προγράμματα αθλητικών αγώνων τα οποία υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση.

49.2 Προτείνει στο ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για προπονητές και εκπαιδευτές, συμμετέχει σε επιτροπές σχετικές με τον αθλητισμό και τηρεί τα μητρώα των αθλητών τριγώνου του Ομίλου.

49.3 Προΐσταται των Οργανωτικών Επιτροπών πάσης φύσεως ναυτικών αγώνων και επιδείξεων ή εκδηλώσεων που εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα του και γενικά έχει την ευθύνη για την ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του ΙΟΠ στις αθλητικές συναντήσεις.

49.4 Εφαρμόζει αυστηρώς τον Εσωτερικό Κανονισμό και τηρεί το μητρώο των αθλητών του Ομίλου.

49.5 Συνοδεύει τους αθλητές σε αγώνες ή εξουσιοδοτεί άλλα μέλη του ΙΟΠ να τους συνοδεύσουν και γενικά έχει την ευθύνη για την ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του ΙΟΠ στις αθλητικές συναντήσεις.

49.6 Επιμελείται για την συντήρηση και καλή λειτουργία του σχετικού με την εφορία του, υλικού και μέσων.

49.7 Οι Έφοροι Υλικού, Λιμένος, Εντευκτηρίου & Εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να συνεργάζονται ανελλιπώς μαζί του προκειμένου να διευκολύνεται στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 50

50.1 Ο Έφορος Υλικού είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των βιβλίων του ακινήτου και κινητής περιουσίας του Ομίλου.

50.2 Εισηγείται στο ΔΣ ή ενημερώνει ανελλιπώς των αγορών – πωλήσεων ή εκποιήσεων υλικών που γίνονται για τις ανάγκες του Ομίλου.

50.3 Οι Έφοροι Αθλητισμού, Εντευκτηρίου και Εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να συνεργάζονται οπωσδήποτε και ανελλιπώς με τον Έφορο Υλικού προκειμένου να διευκολύνεται εις την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και υλικών που αφορούν στην αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 51

51.1 Ο Έφορος Λιμένος είναι υπεύθυνος για την τάξη και την ευπρέπεια του θαλάσσιου και του παραθαλάσσιου χώρου της περιοχής του ΙΟΠ.

51.2 Τηρεί το βιβλίο Νηολογίου, εισηγείται στο ΔΣ την συμπλήρωση ή μεταβολή των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών των μελών στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου.

51.3 Φροντίζει για την καλή διατήρηση και ασφάλεια των ιδιόκτητων σκαφών του Ομίλου, των εργαλείων ανέλκυσης, την αγκυροβολία των ιδιόκτητων σκαφών του Ομίλου και υποδεικνύει προς τα μέλη ιδιοκτήτες σκαφών την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για τα στην θαλάσσια περιοχή του Ομίλου σκάφη τους, για την φύλαξη και διατήρηση του υλικού του Ομίλου.

51.4 Συνεργάζεται με τους υπαλλήλους για την φύλαξη, αγκυροβολία και τάξη

των σκαφών.

51.5 Εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Λιμένος, τις αποφάσεις του ΔΣ και προΐσταται του απασχολούμενου προσωπικού στη ναυτική περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 52

52.1 Ο Έφορος Εντευκτηρίου και Εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου, τη συντήρηση και τη λειτουργία των μέσων υποστήριξης των αθλούμενων μελών, την εξασφάλιση φύλαξης των εγκαταστάσεων.

52.2 Την ευπρέπεια των χώρων του ΙΟΠ, την καλή λειτουργία του εντευκτηρίου του Ομίλου, των χώρων μελών και την πιστή τήρηση των συμβάσεων με τον εκάστοτε εκμισθωτή.

52.3 Προΐσταται της οργάνωσης των εκδηλώσεων στο Εντευκτήριο και γενικότερα στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 53

53.1 Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα με εκείνη του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

53.2 Οι Έφοροι υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΔΣ προς έγκριση σχέδιο αναμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των εφοριών τους, όποτε αιτείται από το ΔΣ ή τη ΓΣ.

53.3 Τους ανωτέρω κατά το καταστατικό Εφόρους απόντες ή κωλυόμενους αναπληρεί ένας εκ των άλλων εφόρων ή άλλο μέλος του ΔΣ οριζόμενο  του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 54

Με ειδική απόφαση του ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος, ο Ταμίας του Ομίλου ή άλλο μέλος του ΔΣ, όπως διενεργούν τις απαραίτητες για τη λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Ομίλου τραπεζικές συναλλαγές με οποιοδήποτε νόμιμα λειτουργόν τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 55

55.1 Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι πάντα άμισθες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εντολής του Αστικού Κώδικα ως προς τις δαπάνες των μελών της Διοικήσεως, αυτά δεν δικαιούνται καμίας αποζημιώσεως για την απασχόληση τους στο σωματείο ημέρες αργίας, πλην των εξόδων κινήσεως και διαμονής, όταν μετακινούνται κατ’ εντολή του ΔΣ στην ημεδαπή και την αλλοδαπή προς διεκπεραίωση των υποθέσεων του σωματείου.

55.2 Το ΔΣ έχει δικαίωμα να συγκροτεί με απόφασή του Επιτροπές για τα αθλήματα του σωματείου και επίσης Οικονομική, Υγειονομική και Επιτροπή Προμηθειών, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες της καθεμίας από αυτές. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αυτών είναι εισηγητικές για το ΔΣ και δεν το δεσμεύουν. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών είναι τρία (3) διορίζονται και ανακαλούνται από το ΔΣ του σωματείου και η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 56

Η σύναψη δανείου ως επίσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με οικονομικό αντάλλαγμα μεταξύ του ΔΣ του ΙΟΠ και του ΔΣ άλλου αθλητικού σωματείου ή των οργάνων της διοίκησης του απαγορεύεται. Επιτρέπονται μικρόποσες άτοκες προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις από τα μέλη του ΔΣ για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 57

57.1 Η ΓΣ εκλέγει τριμελή (3) Εξελεγκτική Επιτροπή από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του Ομίλου, εκλεγομένων συγχρόνως και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και κατά σειρά επιτυχίας.

57.2 Ο αριθμός των σταυρών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο του αριθμού των μελών της Επιτροπής αυτής. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους των προβλεπόμενων σταυρούς είναι άκυρο.

ΑΡΘΡΟ 58

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους και εντός πέντε ημερών από την εκλογή της, εκλέγοντας Πρόεδρο και Γραμματέα. Οι δύο πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και αντικαθιστούν προσωρινά ή οριστικά, μέλη, μη δυνάμενα να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ίση με αυτή του ΔΣ με το οποίο εξελέγη.

ΑΡΘΡΟ 59

59.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούται να κάνει έλεγχο του ταμείου και των τριπλοτύπων

αποδείξεων είσπραξης, να εξετάσει τα εντάλματα πληρωμών, ελέγχουσα τα δικαιολογητικά αυτών τα οποία και μονογράφει.

59.2 Εξετάζει επίσης τον Απολογισμό που συντάσσεται από τον Ταμία, καθώς και την διαχείριση του Υλικού του Ομίλου, ελέγχουσα υποχρεωτικώς τα Βιβλία Υλικού και απογραφής που τηρούνται από τον Έφορο Υλικού.

59.3 Δικαιούται δε να προβαίνει οποτεδήποτε κατά το διάστημα της θητείας της σε έλεγχο των τηρουμένων πάσης φύσεως βιβλίων, λογαριασμών και

λοιπών στοιχείων του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 60

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερή έκθεση με τις παρατηρήσεις της, την οποία υποβάλλει στην ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 61

Η ιδιότητα του Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με αυτήν του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) τακτικά μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη της ΕΕ τα πρόσωπα που έχουν τα κωλύματα του ν. 2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 62

Το οικονομικό έτος του ΙΟΠ αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 63

Η ΓΣ εκλέγει πενταμελή (5) Πειθαρχική Επιτροπή από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του Ομίλου, εκλεγομένων συγχρόνως και δύο (2) αναπληρωματικών μελών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και κατά σειρά επιτυχίας.

ΑΡΘΡΟ 64

64.1 Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους και εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή της, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Οι δύο (2) πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και αντικαθιστούν προσωρινά ή οριστικά, μέλη, μη δυνάμενα να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους με οποιονδήποτε τρόπο.

64.2 Συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ένα μέλος.

64.3 Η θητεία της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι ίση με αυτή του ΔΣ με το οποίο εξελέγει.

ΑΡΘΡΟ 65

65.1 Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, αυτεπαγγέλτως ή μετά από πρόταση του ΔΣ για συγκεκριμένο θέμα. Εφαρμόζει τον ισχύοντα Πειθαρχικό κανονισμό του Ομίλου.

65.2 Επιλαμβάνεται της ανάκρισης και εκδίκασης των αθλητικών παραπτωμάτων, των παραβάσεων του Καταστατικού ή των κανονισμών του ΙΟΠ και προς την αθλητική αξιοπρέπεια αντιβαινουσών πράξεων, κατόπιν εγγράφου καταγγελίας του ΔΣ, ή μέσω αυτού, μέλους του Ομίλου.

65.3 Δικάζει πρωτοβάθμια, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ΔΣ, μέλη του Ομίλου, των οποίων η δια έργων ή λόγων συμπεριφορά στον Όμιλο κρίνεται ως επιζήμια για τους σκοπούς, την εμφάνιση, την δράση και αξιοπρέπεια του Ομίλου και ως εκ τούτου και η παραμονή τους ως μελών του Ομίλου, ως ασύμφορη.

65.4 Ποινές που μπορούν να επιβληθούν από την Πειθαρχική Επιτροπή και είναι υποχρεωτικώς εκτελεστέες από το ΔΣ είναι :

α. Προφορική σύσταση.

β. Έγγραφη επίπληξη.

γ. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της στα μέλη.

δ. Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες ή τις Εγκαταστάσεις ή τα Εντευκτήρια ή και αμφότερα.

ε. Προσωρινή Διαγραφή και

στ. Διαγραφή από τα μητρώα των μελών του ομίλου.

65.5 Προκειμένου περί διαγραφής μέλους, η Πειθαρχική Επιτροπή συντάσσει την απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη σε πρακτικό υπογραφόμενο από όλα τα παριστάμενα, κατά την συνεδρίαση, μέλη, και την ανακοινώνει στο ΔΣ. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το ΔΣ και μόνο ενώπιον της ΓΣ είναι δυνατόν να γίνει προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο, εντός μηνός από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης. Η προσφυγή κοινοποιείται στο ΔΣ, το οποίο είναι υποχρεωμένο να εισάγει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη ΓΣ.

65.6 Η ΓΣ δύναται να τροποποιήσει ή να άρει την επιβληθείσα ποινή, αποφασίζει δε πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 66

Σε περίπτωση κατά την οποία η Πειθαρχική Επιτροπή δεν συνέλθει για εκδίκαση υπόθεσης που παραπέμφθηκε σε αυτή από το ΔΣ εντός μηνός, μη αιτιολογημένη, το ΔΣ μπορεί να συγκροτήσει με απόφαση του, ληφθείσας με σχετική πλειοψηφία, έκτακτη Πειθαρχική Επιτροπή από πέντε (5) τακτικά μέλη του Ομίλου, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο αρ. 65 και ειδικά για την συγκεκριμένη υπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 67

Η ιδιότητα του μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με αυτήν του μέλους ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 68

68.1 Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ειδικά για τον σκοπό αυτό συγκαλουμένης, εφ΄ όσον σ΄ αυτήν παρίστανται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον του ενός των μελών που είναι ταμειακά εντάξει και αποφασίσει την διάλυση με πλειοψηφία των % των παρόντων μελών. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο. Πάντως το σωματείο διαλύεται όταν τα τακτικά μέλη του μειωθούν σε λιγότερο από είκοσι (20).Μετά την διάλυση του σωματείου αυτό περιέχεται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης. Εκκαθαριστές είναι στο χρόνο της διάλυσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

68.2 Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, μετά την εκκαθάριση περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

68.3 Το σωματείο υποχρεώνεται να συμμορφώνεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα, του ν. 2725/1999 και γενικά στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σωματειακής και αθλητικής νομοθεσίας.

68.4 Το σωματείο μπορεί να συγχωνεύεται με άλλο ή άλλα αθλητικά σωματεία ή τμήματα άλλων σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2725/1999 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές Αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 69

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο:

α. Μητρώο των μελών του σωματείου.

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Εσόδων – Εξόδων.

ε. Περιουσιακών Στοιχείων.

στ. Πρωτοκόλλου Εισερχομένων – Εξερχομένων εγγράφων.

Τα βιβλία του σωματείου δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά με τις νόμιμες προϋποθέσεις και σημάνσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 70

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή σε περίπτωση ασάφειας άρθρου του, αρμόδια να αποφασίσει είναι η ΓΣ με απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2725/1999 και των τροποποιήσεων του, του Αστικού κώδικα και της Σωματειακής Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 71

Απαγορεύεται ρητά η ανάμειξη του ΙΟΠ ως σωματείου στη πολιτική και σε έργα αλλότρια προς τους καθοριζόμενους σκοπούς στο Κεφάλαιο 1 άρθρο 2.

ΑΡΘΡΟ 72

72.1 Επιτρέπεται η συγχώνευση του ΙΟΠ με άλλα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, για όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, με την ίδρυση νέου σωματείου, που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία.

72.2 Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανωτέρω αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.

72.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις συγχώνευσης σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 73

73.1 Η είσοδος και παραμονή στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ΙΟΠ καθώς και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ομίλου απαγορεύεται σε μη μέλη, εκτός αν συνοδεύονται από μέλη του Ομίλου.

73.2 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή η επιβίβαση μη μελών σε ιδιόκτητα σκάφη του Ομίλου έστω και αν συνοδεύονται από μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 74

74.1 Ο Όμιλος έχει δικό του σήμα, το οποίο αναρτάται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις και τα ιδιόκτητα σκάφη του, καθώς και τα σκάφη των μελών.

74.2 Ο Όμιλος έχει στρογγυλή σφραγίδα, με τις λέξεις «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 1937» στην περιφέρεια και το σήμα του Ομίλου στο κέντρο, το οποίον παριστάνει μπλε τριγωνική σημαία με ανεμολόγιο χρώματος κίτρινου στο κέντρο της. Η σφραγίδα τίθεται σε κάθε έγγραφο του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 75

Ιδρυτές του Ομίλου θεωρούνται οι υπογράψαντες την 31ην Μαρτίου 1937 το πρακτικό της ίδρυσής του, ως και το Καταστατικό του και οι οποίοι ήταν οι κάτωθι :

ΤΣΙΜΕΝΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Ι., ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ Γ., ΜΠΑΤΣΗΣ Α., ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Α., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ Γ., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π., ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Δ., ΠΟΥΤΟΥΣ Ι., ΓΚΕΛΗΣ Π., ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛ Θ., ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν., ΠΕΤΡΟΥΤΣΗΣ Π., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ι., ΒΕΝΑΡΔΟΣ Γ., ΚΩΠΑΚΑΚΗΣ Γ., ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ Ι., ΣΤΑΗΣ Ι., ΚΟΣΚΟΡΟΣ Ν., ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Α., ΜΠΑΧΑΣ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗΣΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι., ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ Ι., ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε., ΒΡΑΙΛΑΣ Σ., ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Ν., ΚΟΝΤΟΣ Γ., ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Γ., ΚΑΤΡΑΚΗΣ Θ.

Τα ονόματα των ιδρυτών αναγράφονται σε πίνακα αναρτημένο στα γραφεία του Ομίλου.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από εβδομήντα πέντε (75) άρθρα, ψηφίστηκε  κατά την Γ.Σ. των μελών, της 27ης Ιουνίου 2021.

Ο Γραμματέας

των εργασιών της ΓΣ

Σπυρίδων Πάσχος

Ο Πρόεδρος

των εργασιών της ΓΣ

Ιωάννης Παπαδημητρίου

—————–

Ο Γενικός Γραμματέας

του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς

Σπυρίδων Πάσχος

Ο Πρόεδρος

του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς

Ιωάννης Παπαδημητρίου

Top