Παρουσίαση Σκαφών

Κατασκευαστής: DROMOR
Σχεδιαστής: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χρονολογία: 10/1992
IMS Division: Cruiser/Racer
Τύπος: Triton 48
Ολικό μήκος: 14,55 μέτρα
Μήκος ισάλου: 14,02 μέτρα
Πλάτος deck: 4,46 μέτρα
Βύθισμα: 2,05 μέτρα
Βάρος: 13.750 κιλά
Ιστιοφορία: 130,67m2
Κατασκευαστής: DUFOUR
Σχεδιαστής: Umberto Felci & Patrick Roséo
Τύπος: DUFOUR 425 Grand Large
Ολικό μήκος: 12,90 μέτρα
Μήκος ισάλου: 11,23 μέτρα
Πλάτος deck: 4,16 μέτρα
Βύθισμα: 2,10 μέτρα
Βάρος: 2.440 κιλά
Ιστιοφορία: 84,00m2
Κατασκευαστής: DEHLER
Σχεδιαστής: VAN DE STADT
Χρονολογία: 12/1989
IMS Division: Cruiser/Racer
Τύπος: DEHLER 38
Ολικό μήκος: 11,41 μέτρα
Μήκος ισάλου: 11,10 μέτρα
Πλάτος deck: 3,77 μέτρα
Βύθισμα: 2,00 μέτρα
Βάρος: 6.340 κιλά
Ιστιοφορία: 76,45m2