Προσωρινά αποτελέσματα Optimist

Προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας optimist Κύπελλο Χιόνων 2017.

Προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας optimist Κύπελλο Χιόνων 2017

Μεγάλα

11χρονα