Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα επαναληφθεί στις 21 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο Εντευκτήριο του ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. στο Εντευκτήριο του στο Μικρολίμανο.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ανακοινώσεις Δ.Σ.
3. Ανακύρηξη Επιτίμων Μελών.
4. Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός 2017.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2017 και απαλλαγή του Δ.Σ.
6. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων 2018.
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης:
α) Διοικητικού Συμβουλίου
β) Πειθαρχικού Συμβουλίου
γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο και με ίδια θέματα.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας βάσει του Καταστατικού, έχουν τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2017 και έχουν συμπληρώσει ένα έτος ως μέλη, την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Τακτικά μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους για τα ανωτέρω όργανα, πρέπει να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο έως την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα 20:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ