Προσωρινά αποτελέσματα αγώνα – Κύπελλο Ολυμπιονικών 2018

Τα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα

Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν ως εξής:


Προσωρινά Αποτελέσματα RRDL


Προσωρινά Αποτελέσματα R 4,7


Προσωρινά Αποτελέσματα 420