ΕΡΕΥΝΑ: Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kids’ Athletics

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην προσπάθειά της να βελτιώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kids’ Athletics» που διεξάγεται τα τελευταία οκτώ χρόνια στο Παναθηναϊκό Στάδιο, διενεργεί μια μικρή έρευνα-αξιολόγηση, που απευθύνεται, πρωτίστως, στα περισσότερα από 2.200 δημοτικά Σχολεία απ’ όλη τη χώρα και τους εκπαιδευτικούς, που το έχουν παρακολουθήσει από το 2010 ως την περασμένη σχολική χρονιά (2016-2017).

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην προσπάθειά της να βελτιώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον Αθλητισμό – KidsAthletics» που διεξάγεται τα τελευταία οκτώ χρόνια στο Παναθηναϊκό Στάδιο, διενεργεί μια μικρή έρευνα-αξιολόγηση, που απευθύνεται, πρωτίστως, στα περισσότερα από 2.200 δημοτικά Σχολεία απ’ όλη τη χώρα και τους εκπαιδευτικούς, που το έχουν παρακολουθήσει από το 2010 ως την περασμένη σχολική χρονιά (2016-2017).

Ως γνωστόν δεν έχει καταστεί δυνατόν να συνεχιστεί εφέτος το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, γιατί δεν έχει εκδοθεί, για  λόγους που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου.

Την έρευνα, μπορείτε να την δείτε αναρτημένη στους ιστοτόπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής hoc.gr και του Παναθηναϊκού Σταδίου www.panathenaicstadium.gr και θα σταλεί και σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά.

Θέλουμε, να ακούσουμε την γνώμη σας για να μπορέσει να λειτουργήσει το Πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος όλων των μαθητών/τριων της χώρα μας!

Παρακαλούμε όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό.