Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ

Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης έκδωσε τις «Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ» οι οποίες θα εκδίδονται κάθε έτος και εφαρμόζονται επιπλέον των «Διατάξεων της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ).

Με κατακόρυφη γραμμή στη δεξιά πλευρά μιας παραγράφου επισημαίνονται οι βασικές αλλαγές του κανονισμού από πέρυσι σε φέτος.

κατεβάστε το συνημμένο αρχείο: