Προκήρυξη Αγώνα «Ανδρέα Ζιρώ 2018»

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς προκηρύσσει αγώνα με πλήρωμα δύο (2) ατόμων «Ανδρέα Ζιρώ» για σκάφη ORC International, ORC Club, IRC και Platu 25 στις 14 – 15 Απριλίου 2018 στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου (Φάληρο-Μέθανα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 12/4/2018 18:00 Όριο Λήξης δηλώσεων συμμετοχής.
Παρασκευή 13/4/2018 19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών
Σάββατο 14/4/2018 10:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Φάληρο – Μέθανα
Κυριακή 15/4/2018 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Μέθανα – Φάληρο

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Φάληρο – Μέθανα, Απόσταση 25νμ
Μέθανα – Φάληρο, Απόσταση 25νμ
Λεπτομέρειες των διαδρομών θα δοθούν με τις Οδηγίες Πλου.

ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές (1ο, 2ο και 3ο νικητή) της γενικής βαθμολογίας (Overall) κάθε κατηγορίας καθώς και στους νικητές (1ο, 2ο και 3ο νικητή) των κλάσεων ανάλογα με την συμμετοχή και για τις δύο διαδρομές, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: