Αγώνας με πλήρωμα ενός ατόμου “Σάββα Γεωργίου 2018”

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς προκηρύσσει αγώνα με πλήρωμα ενός (1) ατόμου "Σάββα Γεωργίου 2018" για σκάφη ORC International, ORC Club, IRC, J 24 και Platu 25 . Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς προκηρύσσει αγώνα με πλήρωμα ενός (1) ατόμου “Σάββα Γεωργίου 2018” για σκάφη ORC International, ORC Club, IRC, J 24 και Platu 25 .
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.

Πέμπτη 19/4/2018 14:00 Όριο Λήξης δηλώσεων συμμετοχής
Παρασκευή 20/4/2018 19:30 Συγκέντρωση Κυβερνητών
Σάββατο 21/4/2018 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας.

Τα σκάφη θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο Τεχνικής Επιτροπής από την Παρασκευή 20 Απριλίου και ώρα 14:00 έως και την Κυριακή 22 Απριλίου και ώρα 08:00.