Μεταγραφές αγωνιστικής περιόδου 2018-19

Η Επιτροπή Μετεγγραφών Ε.Ι.Ο που συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ι.Ο συνεδρίασε στις 15/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο, Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας για να αποφανθεί επί των υποβληθεισών αιτήσεων μετεγγραφών.

Η Επιτροπή Μετεγγραφών έλαβε υπόψη τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών της ΕΙΟ όπως αυτός συντάχτηκε βάσει του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999(ΦΕΚ 121Α) και εγκρίθηκε από την 2η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΙΟ που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2000.
Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες, σκέφθηκε κατά νόμο και αποφάσισε, μεταξύ άλλων των παρακάτω μεταγραφών που αφορούν τον ΙΟΠ:

Αθλητές που ήρθαν στον ΙΟΠ:
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ από ΕΝΟΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ από ΝΟΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ από ΝΟΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ από ΝΟΕ
ΜΗΤΑΦΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ από ΝΟ.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από ΕΝΟΑ
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ από ΝΟΚΒ
ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ΝΑΟ.ΒΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ από ΝΟΚΒ

Αθλητές που έφυγαν λόγω μετοίκησης από τον ΙΟΠ:
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ προς ΝΟΘ
ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΛΥΔΙΑ προς ΠΕΚΕΒ

Ανοικτή Θάλασσα:
ΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ προς ΝΟΑΘ ΑΡΘΡΟ 9.3
ΠΕΝΝΑ ΔΑΦΝΗ προς ΝΟΑΘ ΑΡΘΡΟ 9.3