Προσωρινά αποτελέσματα “Κύπελλο Χιόνων 2018”

Προσωρινά αποτελέσματα "Κύπελλο Χιόνων 2018"

2η μερα

Αποτελέσματα Optimist ΜΕΓΑΛΑ

Αποτελέσματα Optimist ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Αποτελέσματα Optimist ΠΑΙΔΩΝ


1η μέρα

Αποτελέσματα Optimist ΜΕΓΑΛΑ

Αποτελέσματα Optimist ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Αποτελέσματα Optimist ΠΑΙΔΩΝ