Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ετήσια Γενική Συνέλευση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, συγκαλεί ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Φεβρουαρίου ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00, στο εντευκτήριο του ομίλου.

Θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως
2. Ανακοινώσεις ΔΣ
3. Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2018 & απαλλαγή ΔΣ
5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων 2019