Ομόφωνη έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού του Ομίλου.

Σε μία πολύ καλή καιρικά Κυριακή τα μέλη του ομίλου προσήλθαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού. Η προσέλευση του κόσμου αποτέλεσε ρεκόρ σε μία μη εκλογική χρονιά.
Την Γενική Συνέλευση Προέδρευσε ένα από τα ιστορικά μέλη μας, όπως γίνεται τα τελευταία έτη με πρόταση του Προέδρου κ.Γιάννη Παπαδημητρίου, ο Αργύρης Γαλανάκης.
Αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γεν.Γραμματέα και των εφόρων.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε την έγκριση του Διοικητικού την οποία και έλαβε ομόφωνα.
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής από το μέλος της Κωνσταντίνου Σκόκου, ο οποίος απολογισμός έλαβε και πάλι ομόφωνη  έγκριση και απαλλαγή από το Σώμα.
Την ημέρα έκλεισε η και πάλι ομόφωνη έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού.