Αγώνας “Σάββα Γεωργίου” Singe Hand

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς προκηρύσσει αγώνα με πλήρωμα ενός (1) ατόμου «Σάββα Γεωργίου 2019» για σκάφη ORC International, ORC Club (performancesports) και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC, με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2019.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποσταλούν μέχρι την Πέμπτη 16/5/2018 και ώρα 14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 16/5/2019, 14:00, Όριο Λήξης δηλώσεων συμμετοχής
Παρασκευή 17/5/2019, 19:30, Συγκέντρωση Κυβερνητών
Σάββατο 18/5/2019, 11:00, Εκκίνηση ιστιοδρομίας.

Τα σκάφη θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο Τεχνικής Επιτροπής από την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 14:00 έως και την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 08:00.

Προκήρυξη: