Παστρικάκεια 2019

Προσωρινά αποτελέσματα αγώνων ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2019

Προσωρινά αποτελέσματα αγώνων ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2019

Κατηγορία 420:  

Κατηγορία 470: 

Κατηγορία Laser 4.7:  

Κατηγορία Laser Radial: 

Κατηγορία Laser Std: 

Κατηγορία Lightning: 

Κατηγορία J24: