Πρόσκληση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης ΙΟΠ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο και με ίδια θέματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 18 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ. στο Εντευκτήριο του, στο Μικρολίμανο.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανακοινώσεις Δ.Σ.
3. Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός 2019.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων 2020.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Αρχαιρεσίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης:
α) Διοικητικού Συμβουλίου
β) Πειθαρχικού Συμβουλίου
γ) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο και με ίδια θέματα.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας βάσει του Καταστατικού, έχουν τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019 και έχουν συμπληρώσει ένα έτος ως μέλη, την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Τακτικά μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους για τα ανωτέρω όργανα, πρέπει να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο έως την Τετάρτη  15/1/2020 και ώρα 08:00.

O Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Παπαδημητρίου               Σπυρίδων Πάσχος