Μητρώο Αθλητικών Σωματείων: Καθορισμός στοιχείων για την αίτηση εγγραφής

Απόφαση με πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τη εγγραφή αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ.

Aπόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ. 142 του Ν.4714/2020».

Δείτε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση που αναφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων