Αγώνας «ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ 2022» για πλήρωμα 2 ατόμων

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, διοργανώνει αγώνα ανοικτής θάλασσας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΡΩ 2022», για ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ στις 9 & 10 Απριλίου 2022 στον Σαρωνικό Κόλπο.

Στη διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό ORC Double Handed για το 2022.
Ορίζονται οι παρακάτω κλάσεις: Performance & Sport.
Οι κατηγορίες Performance & Sport θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή.
Για την δημιουργία μιας κλάσης απαιτούνται τουλάχιστον 5 συμμετοχές.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 30 € ανά σκάφος.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail: info@iop.gr
του Ομίλου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, 18:00

Πρόγραμμα Αγώνων
Παρασκευή 8 Απριλίου 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών (Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ)
Σάββατο 9 Απριλίου 10:00, Ιστιοδρομία: ΦΑΛΗΡΟ – ΠΟΡΟΣ 27,10 ν.μ.

Κυριακή 10 Απριλίου 11:00, Ιστιοδρομία: ΠΟΡΟΣ (ΜΟΔΙ) – ΦΑΛΗΡΟ 26,00 ν.μ.

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης στο αντίστοιχο event εδώ.

Κατεβάστε την Προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ