Αγώνας ενός ατόμου “Σάββα Γεωργίου 2022”

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θάλασσας «ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2022», για ΠΛΗΡΩΜΑ 1 ΑΤΟΜΟΥ που θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2021-2024.

Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εύλογη οδηγία ενός στελέχους της διοργάνωσης για τους κανόνες συμπεριφοράς σχετικά με την συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19.

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://www.racingrulesofsailing.org/ στο αντίστοιχο event: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3853/event 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση συμμετοχής εδώ

Δικαίωμα Συμμετοχής και Κατηγορίες

Στη διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό ORC για το 2022.
Ορίζονται οι κλάσεις, Performance & Sport. 

Οι κατηγορίες Performance & Sport θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή. Για την δημιουργία μιας κλάσης απαιτούνται τουλάχιστον 5 συμμετοχές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail info@iop.gr

του Ομίλου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου  2022, 18:00 στο ειδικό έντυπο που μπορείτε να βρείτε στο site του ομίλου.

Παρασκευή 6 Μαΐου
20:00, Συγκέντρωση Κυβερνητών (Διαδικτυακά μέσω ψηφιακής                                          πλατφόρμας)
Σάββατο 7 Μαΐου
11:00, Ιστιοδρομία:  ΦΑΛΗΡΟ – σημείο στροφής στις ΦΛΕΒΕΣ – ΦΑΛΗΡΟ   20  ν.μ.Το κανάλι επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή Αγώνα για αναζήτηση και διάσωση θα είναι το κανάλι 69.