ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2022

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. τον αγώνα «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2022» στις 21 και 22 Μαΐου 2022.

Η διοργάνωση είναι ανοικτή σε όλα τα σκάφη των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Στον ίδιο πίνακα αναφέρονται και οι τυχόν υποκατηγορίες και η περιοχή (στίβος) στον οποίο θα αγωνίζονται.
OPTIMIST (Αγόρια –Κορίτσια) ΣΤΙΒΟΣ Α’
OPTIMIST (Παίδες – Κορασίδες) ΣΤΙΒΟΣ Α’
ILCA 4 – ILCA 6 – ILCA 7 ΣΤΙΒΟΣ Β’
420 ΣΤΙΒΟΣ Β’
470 ΣΤΙΒΟΣ Β’
Finn (Άνδρες) ΣΤΙΒΟΣ Β’
EUROPE (Αγόρια – Κορίτσια) ΣΤΙΒΟΣ Β’
49er (Ανδρών) ΣΤΙΒΟΣ Γ’
Lightning (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’
Yngling (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’
J24 (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’
PLATU 25 (Γενική) ΣΤΙΒΟΣ Γ’
2.4mR ΣΤΙΒΟΣ Γ’
HANSA 2.3 ΣΤΙΒΟΣ Γ’
HANSA 303 ΣΤΙΒΟΣ Γ’

Η δήλωση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο Αρ. Μητρώου ΕΙΟ του αθλητή/αθλήτριας, μαζί με τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα εν ισχύ, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στις 20:00.

> Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα ακόλουθα email:
Για τις κατηγορίες Optimist στο email της Αθλητικής Γραμματείας του ΝΟΕ: sailing@ycg.gr
Για τις λοιπές κατηγορίες στο email της Γραμματείας του ΙΟΠ: info@iop.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 20:00 Λήξη ορίου ηλεκτρονικών εγγραφών
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 18:00 Διαδικτυακή συγκέντρωση κυβερνητών. Λεπτομέρειες θα σταλούν έγκαιρα σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή
Σάββατο 21 Μαΐου 2022 11:00 Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας της ημέρας του στίβου Γ’ 12:00 Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας της ημέρας των στίβων Α’ & Β’
Κυριακή 22 Μαΐου 2022 ΤΒΑ Προειδοποιητικό σήμα 1ης ιστιοδρομίας της ημέρας των στίβων Α’, Β’ και Γ’
Κυριακή 22 Μαΐου 2022 19:00 Απονομή

Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες για κάθε κατηγορία.
Δεν θα πραγματοποιηθούν, ανά κατηγορία, περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά ημέρα.
Την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:00.

Εδώ και πολλά χρόνια ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος συνδιοργανώνουν μαζί με το Πολεμικό Ναυτικό ναυτικούς αγώνες με την επωνυμία «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ» προς τιμή του Ναυτικού Δόκιμου Ιωάννη Γ. Παστρικάκη.

Ναυτικός Δόκιμος Ιωάννης Γ. Παστρικάκης 
Ο Ιωάννης Γ. Παστρικάκης γεννήθηκε στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης στις 14/12/1894. Τελείωσε το Δημοτικό στις Αρχάνες και το Γυμνάσιο στο Ηράκλειο. Στις 18/09/1910 κατετάγει στη Σ.Ν.Δ. ως Ναυτικός Δόκιμος.
Kατά την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων, στη Σχολή φοιτούσαν μόνο πρωτοετείς και
τριτοετείς διότι το 1909 και το 1911 δεν είχαν καταταγεί Ν.Δόκιμοι.
Ο Ιωάννης Γ. Παστρικάκης με τους υπόλοιπους τριτοετείς συμμαθητές του ονομάστηκε Δόκιμος Αρχικελευστής και επέβει σε πλοίο του Ελληνικού Στόλου (Στόλο του Αιγαίου).
Το σχετικό διάταγμα όριζε ότι διατίθενται μόνο στην υπηρεσία των αποβατικών αγημάτων και ότι μετά το τέλος της επιστρατεύσεως θα επανήρχοντο στη Σχολή προκειμένου να
συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Συμμετείχε, εκτελών χρέη αξιωματικού αποβατικού αγήματος, στην απελευθέρωση της νήσου ΧΙΟΥ, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα
κατά την επίθεση εναντίον θέσεων της τούρκικης φρουράς στις 16 Νοεμβρίου 1912.
Άφησε την τελευταία του πνοή την επομένη ημέρα (17/11/1912) σε ηλικία 18 ετών.
Η προτομή του τοποθετήθηκε στον κήπο της Σχολής για να θυμίζει τον Πρώτο Ναυτικό
Δόκιμο που εφονεύθη σε πεδίο μάχης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Link πίνακα ανακοινώσεων και αποτελεσμάτων