Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ 2022»

Ο Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θάλασσας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ 2022», που θα διεξαχθεί στις 25 & 26 Ιουνίου 2022 στον Σαρωνικό Κόλπο.

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2022.

Ορίζονται οι παρακάτω κλάσεις: Performance & Sport.

Οι κατηγορίες Performance & Sport θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail info@iop.gr του Ομίλου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουνίου  2022, 18:00 στο ειδικό έντυπο που μπορείτε να βρείτε στο site του ομίλου.

Πρόγραμμα Αγώνων

– Παρασκευή 24 Ιουνίου 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών(Διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής  πλατφόρμας)

– Σάββατο 25 Ιουνίου 11:00 Ιστιοδρομία :ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ ΔΕΞΙΑ – ΑΙΓΙΝΑ(Απόσταση 24 ΝΜ)

– Κυριακή 26 Ιουνίου 11:00   Ιστιοδρομία :ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ (Απόσταση 17 ΝΜ)

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της

διοργάνωσης στο https://www.racingrulesofsailing.org/ στο αντίστοιχο event.

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4322/event

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση συμμετοχής εδώ