Ανακοίνωση

Ανακοίνωση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, προς ενημέρωση των μελών, αθλητών και φίλων του ομίλου.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προς ενημέρωση των μελών, αθλητών και φιλάθλων του, σχετικά με τη μη οριστική αποδοχή της αίτησης του σωματείου μας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, ανακοινώνει τα εξής:
Η καταχώρηση της αίτησης εγγραφής του σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο,
έχει νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθεί ήδη από 25.7.2022, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και ορίζονται εκ του νόμου. Η εμφάνιση του σωματείου μας στα μη εγγεγραμμένα σωματεία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικούς λόγους, που αφορά μία εκ των συμβάσεων των προπονητών.

Το ανωτέρω πρόβλημα,
αφενός μεν φυσικά θα επιλυθεί άμεσα μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΓΓΑ  και επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 82 και 83 ν.4982/2022/ΦΕΚ Α 195/2022) μέχρι την επίλυσή του, δεν εμποδίζει ούτε την χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, ούτε την συμμετοχή αθλητών του σωματείου σε αθλητικές διοργανώσεις, ούτε επηρεάζει την αναγνώριση των διακρίσεων.

Κλείνοντας, ενημερώνουμε ότι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς (ΙΟΠ) θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στα ιστιοπλοϊκά δρώμενα, τιμώντας την ιστορία του και τον Ελληνικό ναυταθλητισμό.