Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης “ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΡΑΪΛΑ 2023” δύο ατόμων (Α+Γ)

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θάλασσας «Εις μνήμην ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΡΑΪΛΑ 2023», για ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ (Α + Γ) που θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 στον Σαρωνικό Κόλπο.

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://www.racingrulesofsailing.org/ στο αντίστοιχο event. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6500/event

Εφαρμόζεται ο Κώδικας Διαφήμισης της World Sailing (World Sailing Advertising Code) από την 08/07/2023 και ώρα 18:00 μέχρι και την 09/07/2023 και ώρα 23:59.

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC με έγκυρο
Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως ORC 2023 με πλήρωμα 2 ατόμων, έναν άνδρα και μία γυναίκα, υποχρεωτικά.

Ορίζονται οι παρακάτω κλάσεις:
– Performance
– Sport
Οι κλάσεις θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή.
Για την δημιουργία μιας κλάσης απαιτούνται τουλάχιστον 5 συμμετοχές.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες ηλεκτρονικά στο
mail: info@iop.gr του Ομίλου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023, 18:00 στο ειδικό έντυπο που μπορείτε να βρείτε στο site του ομίλου.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την δήλωση συμμετοχής εδώ