Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα 05/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, μετά το πέρας των αρχαιρεσιών, ο εκλεγμένος Πρόεδρος κος Ιωάννης Παπαδημητρίου συγκάλεσε σε συνεδρίαση, ως ορίζει το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς στο Μικρολίμανο Πειραιώς.

Παρισταμένων των κ.κ. Συμβούλων και κατά συνέπεια απαρτία αυτού, το Διοικητικό
Συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε:

Θέμα: ‘ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ’
Ο Πρόεδρος Παπαδημητρίου Ιωάννης, κάλεσε όλα τα μέλη όπως προχωρήσουν στην εκλογή και τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ορίζει το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 33.1.
Έπειτα από μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, αναδείχτηκαν για τα πιο
κάτω αξιώματα:
Για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Σκορδίλης Εμμανουήλ
Για τη θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Πάσχος Σπυρίδων
Για τη θέση του ΤΑΜΙΑ: Μιχαλόπουλος Ανδρέας – Νικόλαος

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, αναδείχτηκαν για τα πιο
κάτω αξιώματα:
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικολάου – Παλαιού Μαρία
ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ: Μπελέγρης Μιχάλης
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Χαμαριάς Ηλίας
ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Θεοδοσίου Γαβριήλ (Άκης)
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Σπανάκης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ: Δέτσης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ: Γιαννούλης Γρηγόριος