Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας «Εις μνήμην ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΡΑΪΛΑ 2024»

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θάλασσας «Εις μνήμην ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΡΑΪΛΑ 2024», για ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ (Α + Γ) που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θάλασσας «Εις μνήμην ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΡΑΪΛΑ 2024», για ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ (Α + Γ) που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 στον Σαρωνικό Κόλπο.

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως ORC 2024 με πλήρωμα 2 ατόμων, έναν άνδρα και μία γυναίκα, υποχρεωτικά.

Ορίζονται οι παρακάτω κλάσεις: – Performance – Sport
Οι κλάσεις θα χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή.
Για την δημιουργία μιας κλάσης απαιτούνται τουλάχιστον 5 συμμετοχές.

Ο επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://www.racingrulesofsailing.org/ στο αντίστοιχο event. https:// www.racingrulesofsailing.org/documents/9166/event

Πρόγραμμα Αγώνων
Κυριακή 7 Ιουλίου 11:00 πμ
Ιστιοδρομία: ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ – σημείο στροφής στις ΦΛΕΒΕΣ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 20 ν.μ.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την δήλωση συμμετοχής εδώ