Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Γιάννης
Αντιπρόεδρος
Μιχαλόπουλος Ανδρέας
Γενικός Γραμματέας
Πάσχος Σπύρος
Ταμίας
Βενέτης Άρης
Έφορος Αθλητισμού & Σχολών
Σπανάκης Νίκος
Έφορος Υλικού
Μπεντενιώτης Ηλίας
Έφορος Λιμένος & Εγκαταστάσεων
Θεοδοσίου Γαβριήλ (Άκης)
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Λιασκοβίτης Λάμπρος
Ειδικός Γραμματέας
Παλαιού Μαρία
Μέλος, Σύμβουλος Εφόρου Υλικού
Καλαργυρός Στέφανος
Μέλος, Σύμβουλος Εφόρου Λιμένος
Καραπάνος Βαγγέλης
Μέλος, Σύμβουλος Γραμματείας
Τσουκαλά Μαύρα (Ρούλα)