Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Γιάννης
Αντιπρόεδρος
Μιχαλόπουλος Ανδρέας
Γενικός Γραμματέας
Χαμαριάς Ηλίας
Ταμίας
Μπεντενιώτης Ηλίας
Έφορος Αθλητισμού & Σχολών
Βενέτης Άρης
Έφορος Υλικού
Καραπάνος Βαγγέλης
Έφορος Λιμένος & Εγκαταστάσεων
Θεοδοσίου Γαβριήλ (Άκης)
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Λιασκοβίτης Λάμπρος
Ειδικός Γραμματέας
Παλαιού Μαρία
Σύμβουλος Εφόρου Αθλητισμού
Σπανάκης Νίκος
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
Βασιλάρας Παναγιώτης