Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Γιάννης
Αντιπρόεδρος
Σχινάς Κων/νος
Γενικός Γραμματέας
Πάσχος Σπύρος
Ταμίας
Βενέτης Άρης
Έφορος Αθλητισμού & Σχολών
Σπανάκης Νίκος
Έφορος Υλικού
Καλαργυρός Στεφανος
Έφορος Λιμένος & Εγκαταστάσεων
Θεοδοσίου Γαβριήλ (Άκης)
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Μιχαλόπουλος Ανδρέας
Ειδικός Γραμματέας
Παλαιού Μαρία
Μέλος, Σύμβουλος Εφόρου Αθλητισμού
Βογιατζής Γιάννης
Μέλος, Σύμβουλος Εφόρου Υλικού
Μπεντενιώτης Ηλίας
Μέλος, Νομικός Σύμβουλος
Αργυρός Σταύρος