Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Γιάννης
Αντιπρόεδρος
Σκορδίλης Εμμανουήλ
Γενικός Γραμματέας
Πάσχος Σπυρίδων
Ταμίας
Μιχαλόπουλος Ανδρέας
Ειδικός Γραμματέας
Παλαιού Μαρία
Έφορος Λιμένος
Μπελέγρης Μιχάλης
Έφορος Αθλητισμού
Χαμαριάς Ηλίας
Έφορος Υλικού
Σπανάκης Νίκος
Έφορος Εντευκτηρίου & Εγκαταστάσεων
Θεοδοσίου Γαβριήλ (Άκης)
Μέλος
Δέτσης Νικόλαος
Μέλος
Γιαννούλης Γρηγόριος