Ολυμπιακός Ύμνος

Ο Ολυμπιακός Υμνος γράφτηκε το 1896 από τον έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά και μελοποιήθηκε από τον μουσουργό Σπύρο Σαμάρα. Ανακρούστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) τον αναγνώρισε οριστικά σαν Ολυμπιακό σύμβολο το 1958 στην 55η Σύνοδό της στο Τόκυο.

“Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ Πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού κατέβα, φανερώσου, κι άστραψε εδώ πέρα στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού. Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, στον ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί. Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός και τρέχει στον ναό εδώ προσκυνητής σου, αρχαίον πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός”.