Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, με απόφασή του στην υπ΄αριθ. 2109 συνεδρίασή του στις 15-12-2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Καταστατικού (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) και την κείμενη νομοθεσία, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 6 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 07:00 π.μ. στο Εντευκτήριό του, στο Μικρολίμανο με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, γραμματέα και ενός (1) μέλους των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκθεση απερχόμενου ΔΣ για Διοικητικό Απολογισμό περιόδου από 1/1/2021 έως 31/01/2022 και συνολικά για τη θητεία του απερχόμενου ΔΣ από 19/01/2020 έως 31/01/2022. (Οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν γίνει σε παλαιότερες ΓΣ).

3. Έκθεση απερχόμενου ΔΣ για Οικονομικό Απολογισμό περιόδου από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και συνολικά για τη θητεία του απερχόμενου ΔΣ από 19/01/2020 έως 31/12/2021. (Οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν γίνει σε παλαιότερες ΓΣ).

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για διαχείρισης εκ μέρους του απερχομένου ΔΣ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και συνολικά για όλη τη θητεία του ΔΣ ήτοι από 19/01/2020 έως 31/12/2021. (Οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν γίνει σε παλαιότερες ΓΣ).

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή Μη Διοικητικών και Οικονομικών Απολογισμών και απαλλαγή μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.

6. Υποβολή προς έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2022.

7. Εκλογή μελών για εφορευτική επιτροπή προς διενέργεια αρχαιρεσιών. Το μέλος που θα προεδρεύει της Εφορευτικής θα είναι δικηγόρος-διορισμένος από το δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

8. Διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή:
α/ νέου Προέδρου ΔΣ

β/ δέκα (10) τακτικών μελών και λοιπών τεσσάρων (4), κατά σειρά εκλογής, ως αναπληρωματικών μελών για το ΔΣ.

γ/ τριών (3) τακτικών και λοιπών, κατά σειρά εκλογής,  ως αναπληρωματικών μελών, για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

δ/ πέντε (5) τακτικών και λοιπών, κατά σειρά εκλογής,  ως αναπληρωματικών μελών, για την Πειθαρχική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξής της, κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτουμένης απαρτίας (1/2 συν ένα των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μελών) η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης στις 6 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο οπότε και θα τελεί σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Στα γραφεία και στον ιστότοπο του Ομίλου έχει αναρτηθεί κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Τα μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει μπορεί να τακτοποιούνται μέχρι τη μέρα της ΓΣ.

2) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας βάσει του Καταστατικού, έχουν τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους ως μέλη. Τακτικά μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους για τα ανωτέρω όργανα, πρέπει να το καταθέσουν εγγράφως στον Όμιλο, το αργότερο έως την Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 20:00.

3) Προτείνεται στα μέλη η συμμετοχή ως υποψηφίων, κατά το δυνατόν και από τα δύο φύλα, λόγω διάταξης του νόμου που προβλέπει υποχρεωτική υποψηφιότητα 1/3 κατ’ ελάχιστο του αριθμού των εκλεγομένων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του (της) Προέδρου.

4) Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και τον περιορισμό της νόσου Covid-19. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19 και αδυναμίας πραγματοποίησής της με φυσική παρουσία, το Δ.Σ. του ομίλου δύναται με νεότερη απόφασή του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 14/01/2022

O Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Παπαδημητρίου   Σπυρίδων Πάσχος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για την υποψηφιότητα  εδώ
Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας  εδώ

Σημ. Υποβολή έως την Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 20:00


Για το καταστατικό του ομίλου δείτε εδώ

Για τη λίστα μελών εδώ

Ματαίωση Τελετής Θεοφανείων 2022

Αγαπητά Μέλη, αθλητές και φίλοι,
σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της κατακόρυφης αύξησης κρουσμάτων που προκαλεί η μετάλλαξη Όμικρον και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, ο όμιλος σεβόμενος την υγεία των μελών, αθλητών και φίλων του, μετά λύπης ματαιώνει την Τελετή καθαγιασμού των υδάτων. Παράλληλα αναβάλει μέχρι νεοτέρας την τελετή βραβεύσεων «Κορυφαίοι Αθλητές» και την κοπή πίτας μελών και αθλητών.

Ευχές του Προέδρου Γιάννη Παπαδημητρίου

Στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά και το νέο έτος, ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, Γιάννης Παπαδημητρίου, αναφέρει:

«Ένας χρόνος τελειώνει και ένας νέος έρχεται σε λίγο. Αυτό που έχει αξία στο πέρασμα των χρόνων, είναι η πορεία όλων να κινείται διαρκώς ανοδικά και ελπιδοφόρα με σταθερές τις αξίες τις οικογένειας. Ο επόμενος χρόνος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Να είναι ένας χρόνος γεμάτος υγεία, αφήνοντας πίσω όλα, όσα μας στεναχώρησαν και μας σημάδεψαν. Μαζί με τις ευχές για υγεία και επίτευξη των στόχων όλων μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, σας εύχομαι, Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!»

Χρυσό στο Πανελλήνιο Bug η Παναγιώτα Δαγκλή

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Παναγιώτα Δαγκλή, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα BUG που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center».
Έλαβαν μέρος 28 σκάφη και έγιναν 9 ιστιοδρομίες.
Στα αγόρια U17 κέρδισε ο Θεόφιλος – Κωνσταντίνος Στυλίδης του Ν.Ο.Ε.

Με 31 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται άμεσα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6056, 21/12/2021) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεζυρόπουλου και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, «προκαταβάλλεται σε όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία ποσό 31.000.000 ευρώ, αναλογικά, έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών» από τον νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των παικτών του στοιχήματος.

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τους συναρμόδιους συναδέλφους, τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Σκυλακάκη, τον κ. Βεζυρόπουλο και όλη την Κυβέρνηση» δήλωσε ο κ. Αυγενάκης για τα 31 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία στηρίζονται και ενισχύονται
* περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα, ενδυναμώνοντας περισσότερο τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τις αναπτυξιακές κατηγορίες,
* τα ερασιτεχνικά σωματεία που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
* οι εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των Ομοσπονδιών (Ολυμπιακών αθλημάτων και μη, αλλά και Παραολυμπιακών Αθλημάτων),
* η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για τις προΟλυμπιακές και προΠαραολυμπιακές ομάδες μας.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια η αθλητική μεταρρύθμιση, που υλοποιούμε με όραμα και συνέπεια, παράγει εμφανή αποτελέσματα, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τον ελληνικό αθλητισμό, παρά τα τεράστια εμπόδια που προκαλεί παγκοσμίως η πανδημία. Η αθλητική μας μεταρρύθμιση στοχεύει να επαναφέρει τη χώρα μας, με εξωστρέφεια, ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου και εστιάζει στο κύτταρο της ανάπτυξης, στη στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων, των αθλητριών και των αθλητών» τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογραμμίζοντας, ακόμα, ότι:
«Φροντίζουμε καθημερινά για τη βάση του αθλητικού μας οικοδομήματος, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τους αθλητές, τους υγιείς παράγοντες και τους εκατοντάδες χιλιάδες γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα αθλητικά σωματεία. Και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα και με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση των 31 εκατ. ευρώ, που ανεβάζει σε 100 εκατ. ευρώ τα χρήματα που έχουν δοθεί για τον ελληνικό αθλητισμό τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο αθλητισμός μας αλλάζει, η Ελλάδα μας αλλάζει, ακολουθώντας το Ολυμπιακό ρητό «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά»! Κι όπως πρόσφατα συμπληρώθηκε… ΜΑΖΙ! Όλοι μαζί» κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.

Η χρηματοδότηση των 31 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες απευθείας σε όσα ερασιτεχνικά σωματεία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του Υφυπουργείου Αθλητισμού και είναι ισόποση με την αντίστοιχη προκαταβολή που είχε καταβληθεί προ μηνών στον επαγγελματικό αθλητισμό (Λίγκες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ), κατανέμεται ως εξής:

Α. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (26%)
* Α1 Ποδοσφαίρου Γυναικών 3%
* Α1 Γυναικών Μπάσκετ 3%
* Α1 Βόλεϊ Γυναικών 3%
* Α1 Πόλο Ανδρών 3,5%
* Α1 Πόλο Γυναικών 3%
* Α1 Χάντμπολ Ανδρών 3,5%
* Α1 Χάντμπολ Γυναικών 3%
* Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας 1,5%
* Γ΄ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών 2,5%
> Προκειμένου να λάβει κάθε ανωτέρω κατηγορία το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λάβει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λάβει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί).
> Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.
Υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα θα καταβάλλεται στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή.

Β. ΛΟΙΠΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (35%)
Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο που είναι δικαιούχος, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:
> Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ). [50 μονάδες για κάθε άθλημα]
> Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή]
> Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή [1 μονάδα για κάθε αθλητή]
> Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].

* Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.
* Ειδικά ως προς την προκαταβολή που θα καταβληθεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, θα λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€).

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (9%)
Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο:
* Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
> 1η κατηγορία (Champions League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κλπ).
> 2η κατηγορία (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κλπ)
> 3η κατηγορία αποτελούν λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
* Με την συμμετοχή της κάθε αθλητική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:
> στην 1η κατηγορία 10 μονάδες
> στην 2η κατηγορία 08 μονάδες
> στην 3η κατηγορία 06 μονάδες
* Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και έναν εκπρόσωπο κατατάσσονται στην 3η κατηγορία.
* Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει κάθε αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει ακόμα μία (01) μονάδα.
* Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογίζεται το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται.

Δ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (30%)
Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:
> Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]
> Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

* Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 75% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 10% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού.
* Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ), προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό μήνυμα του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη

Εξωστρέφεια, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, στήριξη στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού

Η ομιλία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη στην Βουλή.

«Έχουμε πλέον συμπληρώσει 30 μήνες ουσιαστικής δουλειάς και μεταρρυθμίσεων. Δουλειάς η οποία είχε και έχει στο επίκεντρό της
* την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού,
* την εξωστρέφεια του ελληνικού αθλητισμού,
* την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, προς όφελος των αθλητών και των αθλουμένων, αλλά και
* την προώθηση των αξιών του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στην κοινωνία»,
τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και υπενθύμισε ότι τους τελευταίους 12 μήνες καταβλήθηκαν συνολικά 64 εκατ. ευρώ σε ερασιτεχνικό αθλητισμό (Ομοσπονδίες, σωματεία, αθλητές), αλλά και επαγγελματικό, ενώ αναμένεται τις προσεχείς ημέρες μια ακόμα γενναία καταβολή από τη φορολογία των κερδών του στοιχήματος προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων
> τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών σε όλη την Ελλάδα και την αξιοποίηση των εμβληματικών, πλην παραμελημένων, Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με εγκεκριμένα Έργα άνω των 250 εκατ. ευρώ,
> την επιστροφή της χώρας μας στο παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι, με την πλήρη συμμόρφωσή της στους κώδικες αντι-ντόπινγκ του WADA και τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ,
> την πρωτοπορία της στην αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων με την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας,
> την τάξη και τη διαφάνεια που εγκαθιδρύεται με τα Μητρώα Αθλητικών Σωματείων, Προπονητών, Αθλητών, με το αξιοκρατικό σύστημα «Χίλων» για τις επιχορηγήσεις Ομοσπονδιών και με την ψηφιακή πλατφόρμα «Πέλοπας» για την καταγραφή των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ,
> την εξωστρέφεια και τα κέρδη της χώρας από την προβολή της στο εξωτερικό με την ανάληψη και διοργάνωση σπουδαίων γεγονότων όπως το Ράλλυ Ακρόπολις, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, οι Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.  

Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού Αθλητισμού:
«Ο προϋπολογισμός που συζητάμε, χαρακτηρίζεται από την αλλαγή σελίδας που έχει πραγματοποιήσει η χώρα μας, επουλώνοντας τις πληγές που άφησε η πανδημία. Θέτει γερές βάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας, δημιουργώντας ένα μέλλον με αισιοδοξία και θετικές προοπτικές.

Ναι, πράγματι, η εξέλιξη της πανδημίας προκαλεί παγκόσμια αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομίας και τις αντοχές των συστημάτων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του 2022 αναδεικνύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, απαντά με επάρκεια στις προκλήσεις και ενσωματώνει πολιτικές που συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Κυρίως, διέπεται από την τήρηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού μας. Δεσμευτήκαμε από την πρώτη στιγμή για τη στήριξη της κοινωνίας και το κάναμε πράξη με μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους κλάδους της οικονομίας.    

Επιτρέψτε μου να επισημάνω μερικά βασικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού, τα οποία καθορίζουν τις βασικές στοχεύσεις της χώρας:
* Η οικονομία μας βασίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και φυσικά την «πράσινη» μετάβαση, με κύριο άξονα το «Ελλάδα 2.0».
* Το οικονομικό μας μοντέλο αποτελεί πόλος έλξης επενδύσεων. Έχουν ξεμπλοκάρει επενδυτικά σχέδια, που είχαν μείνει βαλτωμένα για χρόνια. Επιπλέον, προσελκύει νέες επενδύσεις, δημιουργώντας νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο νέος Προϋπολογισμός, όπως και ο προηγούμενος, δεν περιλαμβάνει νέους φόρους. Αντίθετα περιλαμβάνει πρόσθετες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, των νοικοκυριών και της νέας γενιάς.

Και βέβαια, αξίζει να τονιστεί ότι ήδη ο αριθμός των ανέργων είναι ο χαμηλότερος από τον Απρίλιο του 2010, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων είναι ο υψηλότερος από τον Ιούνιο του 2011.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να σημάνουν την απαρχή της επιστροφής των νέων στην πατρίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε έναν βασικό μας σκοπό. Να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να καταστήσουμε ξανά τη χώρα μας έναν τόπο δημιουργίας και εκπλήρωσης των επαγγελματικών στόχων των παιδιών μας.

Ο Προϋπολογισμός αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση μπορεί και έχει άμεσα αντανακλαστικά και αντιδρά άμεσα στις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν, παρεμβαίνοντας με σύνεση και αποφασιστικότητα.

Σε ότι αφορά στον τομέα του Αθλητισμού, έχουμε πλέον συμπληρώσει 30 μήνες ουσιαστικής δουλειάς και μεταρρυθμίσεων. Δουλειάς η οποία είχε και έχει στο επίκεντρό της
* την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού,
* την εξωστρέφεια του ελληνικού αθλητισμού,
* την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, προς όφελος των αθλητών και των αθλουμένων, αλλά και
* την προώθηση των αξιών του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στην κοινωνία.
Μια δουλειά, η οποία έγινε κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που μας επέβαλε η πανδημία.
Μια δουλειά που πλέον έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, όχι μόνο στην αθλητική οικογένεια, αλλά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.  

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν αντιλαμβανόμασταν ότι ο τομέας του αθλητισμού καταπονήθηκε σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πρωταθλήματα διακόπηκαν, διεθνείς διοργανώσεις που με κόπο διεκδικήσαμε και προγραμματίσαμε ανεστάλησαν, εγκαταστάσεις έκλεισαν.
Βίωσα από κοντά την συναισθηματική πίεση όλων όσων αναγκάστηκαν να στερηθούν το δεύτερο σπίτι τους, τον χώρο που αθλούνται και να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι τους.
Όμως, θυμίζω ότι δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια για την ουσιαστική οικονομική στήριξη του αθλητισμού στο σύνολό του. Μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωματείων στην κοινωνική ομπρέλα αντιμετώπισης των συνεπειών από τον κορωνοϊό, με την υπαγωγή τους στους επιπλέον ΚΑΔ για τα Μέτρα Στήριξης.

Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, προχώρησαν και το 2021 (όπως και το 2020) σε γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Με βασική φιλοσοφία την ουσιαστική στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και σε άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρήσαμε στην απευθείας επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων για την άμεση ενίσχυσή τους.
Κάτι που δεν είχε γίνει τα τελευταία 12 χρόνια. Με απόλυτη διαφάνεια και πάνω από όλα, με αντικειμενικά κριτήρια.

Πρόκειται για τον ορισμό της άμεσης στήριξης της βάσης του αθλητισμού. Μια επανάσταση του αυτονοήτου, όπως ανέφεραν και τα ίδια τα αθλητικά σωματεία!
Στις αρχές Μαΐου 2021 είχαν καταβληθεί και οι δύο φάσεις της οικονομικής ενίσχυσης, σε συνολικά 4.691 ερασιτεχνικά σωματεία -νόμιμα, ενεργά και εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Υφυπουργείου Αθλητισμού- που ανέρχεται στο ποσό των 13.268.500€

Με το ν. 4819/2021 ψηφίσαμε διάταξη για τους ερασιτέχνες αθλητές, ορίζοντας ότι όσοι αγωνίζονται σε σωματεία που συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα των ερασιτεχνικών κατηγοριών, δύνανται να υπογράφουν σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο θα κατατίθεται στις οικείες ομοσπονδίες.
Θα μπορούν, δηλαδή, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
Αν αυτή η διάταξη υπήρχε νωρίτερα, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα μέτρα προστασίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας.  

Και φυσικά, προβλέψαμε την χρηματοδότηση των αθλητικών ομάδων από τα έσοδα που προκύπτουν από τον νέο τρόπο φορολογίας των τυχερών παιγνίων.
Θεσπίσαμε να περιέρχεται στο Υφυπουργείο Αθλητισμού το 60% από τα επιπλέον έσοδα της Πολιτείας, εκείνα που δημιουργούνται από το νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των παικτών, προκειμένου να διατεθούν στον αθλητισμό.
Από αυτά, το 50% διανέμεται στον επαγγελματικό και το υπόλοιπο 50% στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Ήδη ως ενίσχυση από τις επιπτώσεις της πανδημίας, δόθηκαν άμεσα προκαταβολές στον επαγγελματικό αθλητισμό, ύψους 31 εκατ. €.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων από τα κέρδη του στοιχήματος, βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης η σχετική ΚΥΑ. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, η ΚΥΑ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό της και αναμένεται η υπογραφή του κ. Σκυλακάκη.    

Επίσης, στην ίδια  ΚΥΑ, εξειδικεύονται τα ποσοστά διανομής από τη συμμετοχή των ερασιτεχνικών σωματείων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και εκείνα για τις Εθνικές ομάδες.
Να διευκρινίσουμε ότι δικαιούχα της χρηματοδότησης είναι μόνο τα ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ για το 2021.
Θεσπίσαμε και εφαρμόζουμε ένα δίκαιο σύστημα βασισμένο στις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Β. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Έχουμε κάνει άλματα προόδου στο πεδίο της καταπολέμησης του ντόπινγκ.
Κυρώσαμε τον Αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ και συμμορφωθήκαμε πλήρως με τη διεθνή πρακτική.
Είμαστε πολύ περήφανοι, διότι από την περιφρόνηση και τη δυσμένεια, χάρη στην τεράστια προσπάθεια του ΕΟΚΑΝ, πριν από λίγες μέρες ευοδώθηκαν στο 100% οι προσπάθειες πολλών μηνών για να εναρμονιστούμε –επιτέλους- στις δεκάδες παρατηρήσεις του WADA, τις οποίες κληρονομήσαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Με επίσημη ανακοίνωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η Ελλάδα ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ σε καθεστώς επιτήρησης, αλλά στη θέση που της αρμόζει στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Ενώ, παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης χώρες με μεγάλη αθλητική παράδοση, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία κ.ά.   

Γ. ΕΠΑΘΛΑ
Πρωτοφανής δουλειά έχει γίνει και στο πεδίο της αντιμετώπισης της χειραγώγησης αγώνων.
Συστήσαμε την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), έναν ενεργό μηχανισμό διαχείρισης των αναφορών για κάθε μορφής χειραγώγηση, με τη συνεργασία θεσμικών φορέων, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, η Ελληνική Αστυνομία και ο Αθλητικός Εισαγγελέας.

Ήδη καλλιεργούμε την ανάπτυξη συνεργασιών για την προβολή του μηχανισμού της ΕΠΑΘΛΑ και την κοινωνική ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων.

Δ. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Τελειώσαμε οριστικά την απόλυτη προχειρότητα που επικρατούσε στο πεδίο των αθλητικών σωματείων, με την κάθε Ομοσπονδία να δηλώνει κατά προσέγγιση αριθμούς,  οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.
Με την αμέριστη στήριξη της αθλητικής οικογένειας, το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητικού μας οικοδομήματος.
Οι διοικήσεις των σωματείων κατάλαβαν, μέσα από αυτή τη δυναμική διαδικασία, ότι το νοικοκύρεμα και η διαφάνεια επιβραβεύονται. Και «αγκάλιασαν» την πρωτοβουλία μας.

Πλέον, το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων διαθέτει 5.202 εγγεγραμμένα αθλητικά σωματεία και οι έλεγχοι στις αιτήσεις των σωματείων που δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί συνεχίζονται.
Και, όπως ανέφερα ήδη, θα πάρουν χρηματοδότηση από τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων.  

Με στόχο την επικράτηση συνθηκών διαφάνειας παντού, σχεδιάζουμε άμεσα το Μητρώο Προπονητών και ακολουθεί το Μητρώο Αθλητών.

Ε. ΧΙΛΩΝ
Φυσικά, διαφάνεια έχουμε πλέον και στις αθλητικές Ομοσπονδίες. Υπενθυμίζω ότι μία από τις πρώτες μας θεσμικές ενέργειες ήταν η δημιουργία ενός συστήματος που εξασφαλίζει αξιοκρατία και διαφάνεια στις επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών.

Κάναμε πράξη το πρωτοποριακό σύστημα αξιολόγησης αθλητικών Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ». Πετύχαμε, ώστε οι επιχορηγήσεις να μοιραστούν στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και αυτό έγινε αποδεκτό από όλους.
Έτσι, προχωρήσαμε στην κατανομή των επιχορηγήσεων για το 2021, συνολικού ύψους 18.306.200€, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω και των υποχρεώσεών τους στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

ΣΤ. ΠΡΙΜ ΑΘΛΗΤΩΝ
Προχωρήσαμε τη διαδικασία καταβολής των πριμ διακεκριμένων αθλητών και προπονητών για το 2018, ύψους 1.173.300€ και έχει δρομολογηθεί η καταβολή των πριμ και του 2019.

Ζ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Από τις κεντρικές μας πολιτικές είναι και η παροχή προς την αθλητική οικογένεια σύγχρονων και ασφαλών αθλητικών υποδομών, κέντρων ανάπτυξης όλων των αθλημάτων, ανεξαιρέτως.

Η χώρα μας όφειλε να έχει αθλητικούς χώρους – στολίδια κι αυτό γίνεται πράξη χάρη σε ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιούμε στις αθλητικές υποδομές μας:
* Χορηγήσαμε πάνω από 22 εκατ. ευρώ στις Εθνικές Αθλητικές μας Εγκαταστάσεις.
* Με έργα συντηρήσεων και αναβαθμίσεων, οικοδομήσαμε υγιείς βάσεις και οραματιζόμαστε ένα υπερσύγχρονο Ο.Α.Κ.Α. ως υπερτοπικό πόλος αθλητικού, τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, μέσα από την εξασφάλιση 56,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
* Αντιστοίχως, υλοποιούμε σχέδιο αξιοποίησης ώστε να αποτελέσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Φάληρο και ο περιβάλλον χώρος του Σ.Ε.Φ. πόλο δραστηριοτήτων αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού και τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας.
* Συγκροτημένο σχέδιο αξιοποίησης παρουσιάσαμε και για το Ολυμπιακό Χωριό, ακόμη μια παραμελημένη Ολυμπιακή εγκατάσταση.
Θέσαμε τέρμα στην παρακμή του, συστήσαμε ΝΠΔΔ και δημιουργούμε ένα υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο, με πρόσθετες εδαφικές εκτάσεις, που θα αποτελέσει κοιτίδα εναλλακτικού αθλητισμού.
* Την περασμένη Δευτέρα «ξεπαγώσαμε» ακόμα μια εμβληματική αθλητική εγκατάσταση, το «Σπίτι του Κλειστού Στίβου και του Βόλεϊ» στην Παιανία.
Σε άριστη συνεργασία με τον Δήμο Παιανίας και την Περιφέρεια Αττικής, προχωράμε στην «ανάσταση» των εγκαταστάσεων, που συγκαταλέγονταν στις κορυφαίες της Ευρώπης, προκειμένου να αποδοθούν στην αθλητική οικογένεια.
* Έχουμε δεσμευθεί για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση όλης της Ολυμπιακής κληρονομιάς του 2004. Κάνουμε πράξεις τις δεσμεύσεις μας (Άνω Λιόσια, πολυαίθουσα του κλειστού της Ξιφασκίας που μεταφέρεται στα Ιωάννινα, Σκοπευτήριο Βύρωνα κλπ).

Την ίδια ώρα έχουμε καταφέρει να απορροφήσουμε ακόμη περισσότερα ποσά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα.
Κι επειδή η  απορροφητικότητα είναι υψηλή, πετύχαμε την αύξηση του ορίου των πιστώσεών μας σε 320 ενεργά αθλητικά έργα.
Με την ίδια διάθεση για την αναβάθμιση των υποδομών μας κινούμαστε και με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, για το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», έχουμε εγκρίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, έργα συνολικού ύψους 121 εκατ. ευρώ και για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτση» έργα συνολικού ύψους 59,7 εκατ. ευρώ.

Η. ΠΕΛΟΠΑΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ψηφιακή πλατφόρμα «Πέλοπας», που υλοποιούμε σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.
Καταγράφεται κάθε αθλητική εγκατάσταση στη χώρα, έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά τα επόμενα έργα και να θέσουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3.858 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και η καταγραφή συνεχίζεται.
Ήταν επιβεβλημένη αυτή η πρωτοβουλία, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στα σπίτια του αθλητισμού, στους χώρους που εμπιστευόμαστε καθημερινά τα παιδιά μας να αθληθούν με ασφάλεια, στα μέρη που επιλέγουμε να παρευρεθούμε για να απολαύσουμε αθλητικά θεάματα.

Θ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Παρά την αναπόφευκτη απόφαση να «παγώσουν» οι αθλητικές διοργανώσεις, συνεχίσαμε να υπηρετούμε τον στρατηγικό μας στόχο: να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του ελληνικού αθλητισμού, να αναβαθμίσουμε το κύρος του και να κάνουμε τη χώρα μας πόλο έλξης μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας.

Ενδεικτικά, καταφέραμε να διοργανώσουμε με απόλυτη επιτυχία:
* Την εντυπωσιακή επανεκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, μετά από 8 χρόνια απουσίας.
Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης είναι 20 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο αυξάνεται σε 35 εκ. ευρώ, αν υπολογίσουμε την αξία προβολής της διοργάνωσης.
Να τονίσω ότι μόλις το 30% του συνολικού προϋπολογισμού καλύφθηκε από την πολιτεία.
* Την 25η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο Ολυμπιακό κίνημα, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια για τη χώρα μας,
* Μεριμνήσαμε για την απρόσκοπτη προετοιμασία και διεξαγωγή των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού.

Παράλληλα, έχουμε ήδη εξασφαλίσει τις διοργανώσεις:
* Ράλλυ Ακρόπολις (2022 και 2023)
* Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας (2022)
* Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες “Ηράκλειο 2023” (2023)
* Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, όπως:
> Παγκόσμιο Μπιτς Χάντμπολ Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων (2022)
> Παγκόσμιο Χάντμπολ Νέων (συνδιοργάνωση με Γερμανία, 2023)
> Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Τσιρλίντινγκ (2022)
> Ευρωπαϊκό Τσιρλίντινγκ (2022)
> Παγκόσμιο Άρσης Βαρών Νέων (2023)
> Παγκόσμιο Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών (2023)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
θα περίμενε κανείς ότι αυτά τα δεδομένα θα τα αναγνώριζαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
Ότι θα είχαν, αποδεσμευμένες από κομματικές και στείρες αντιπολιτευτικές διατυπώσεις, αρθρώσει υπεύθυνο πολιτικό λόγο, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και περιόδου παύσης κάθε οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Και ναι, σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για επίτευγμα, που η ελληνική κοινωνία και ο παραγωγικός ιστός της χώρας, στέκεται όρθιος.
Μπορούμε να μιλάμε για άλματα προόδου στο αθλητικό γίγνεσθαι. Το αναγνωρίζουν όλοι. Πλην -βεβαίως- όσων τα συμφέροντα θίγονται. Όμως, η αναγνώριση των σημερινών επιτευγμάτων θα έπρεπε να είναι αναμφισβήτητη. Δεν είναι ζήτημα υποκειμενικό, ούτε είναι ζήτημα γνώμης.

Γι’ αυτό και σας ζητώ να δείτε τα πραγματικά δεδομένα και σας καλώ να υπερψηφίσετε τον Προϋπολογισμό του 2022.
Σας ευχαριστώ».

Η Καραχάλιου 7η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Την καλύτερη της εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πραγματοποίησε στο Ομάν η Βασιλεία Καραχάλιου η οποία όμως έμεινε εκτός μεταλλίων.
Η τελευταία μέρα των αγώνων του παγκοσμίου πρωταθλήματος των ράντιαλ στο Ομάν δεν εξελίχθηκε καλά για την κορυφαία Ελληνίδα ιστιοπλόο.
Ξεκίνησε την ημέρα από την 3η θέση με τις διώκτριες της πολύ κοντά, όμως η 19η και η 15η θέση στις ιστιοδρομίες Νο10 και Νο11, την απομάκρυναν από τα μετάλλια.

To παγκόσμιο ολοκληρώθηκε στις 11 ιστιοδρομίες με την Ελληνίδα ιστιοπλόο να έχει 97 βαθμούς ποινής και είναι στην 7η θέση με τα μετάλλια να βρίσκονται στους 73 βαθμούς.

Από τις ανατροπές της τελευταίας μέρας και η πολύ κακή παρουσία της Αν Μαρί Ρίντομ (Δανία) που ήταν το φαβορί για τη νίκη όμως με 36η και 19η θέση έμεινε εκτός μεταλλίων στην 4η θέση με 77 βαθμούς και την Έμα Πλασαέρτ (Βέλγιο) να ανακηρύσσεται παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Πηγή: Sportsfeed

Καλή επιτυχία Βασιλεία στο Παγκόσμιο

Μετά την πρώτη της συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες (9η στο Τόκιο) και τη μεγάλη επιτυχία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Βάρνα της Βουλγαρίας πριν από 2 μήνες όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, η Καραχάλιου ετοιμάζεται να κλείσει τη χρονιά με το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Στο Ομάν είναι η μοναδική Ελληνίδα ιστιοπλόος που θα αγωνιστεί και είναι μεταξύ των διεκδικητριών για μια θέση στο βάθρο.
Στο παγκόσμιο του Ομάν έχουν δηλωθεί 64 πληρώματα και συμμετοχή έχει και η Κύπρος με τη Μαριλένα Μακρή.
Παρούσα στο παγκόσμιο η χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Αν Μαρί Ρίντομ (Δανία), αλλά και η Μαξίμ Γιόνκερ (Ολλανδία) που είναι δευτεραθλήτρια κόσμου. Απούσα από τον αγώνα θα είναι η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και χάλκινη Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Μάριτ Μπούβμεστερ καθώς είναι έγκυος στον 4ο μήνα.
Για την Καραχάλιου αυτή θα είναι η 4η συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα έχοντας καλύτερο πλασάρισμα στην καριέρα της την 11η θέση πέρσι στη Μεβλβούρνη.
Ευχόμαστε στην κορυφαία Ελληνίδα ιστιοπλόο καλή επιτυχία.

Προκήρυξη Κύπελλο Χιόνων 2021

O Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, διοργανώνει Ιστιοπλοϊκούς αγώνες με την επωνυμία «Κύπελλο Χιόνων 2021».

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στον Αθλητισμό – Safe in Sports από την ΓΓΑ

Το καινοτόμο πρόγραμμα του Υφυπουργείου Αθλητισμού «Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στον Αθλητισμό – Safe in Sports», σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου και τους επικεφαλής ιατρούς της Επιτροπής Ανάπτυξής του, Γιώργο Στεφανουδάκη και Μαρίνα Καλογριδάκη, σε ειδική εκδήλωση στο ΟΑΚΑ.

Το «Safe in Sports» απευθύνεται σε:
* Προπονητές
* Γυμναστές
* Φυσιοθεραπευτές και
* Γιατρούς αθλητικών σωματείων, οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στον Αθλητισμό» οδηγεί τους εκπαιδευόμενους σε Πιστοποίηση, την οποία χορηγεί το ΕΚΑΒ, εφόσον θα έχουν παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα στις θεματικές ενότητες:
> Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
> Τραυματολογία
> Επείγουσες μη τραυματικές καταστάσεις
> Επείγουσες καταστάσεις στα παιδιά
> Εξοπλισμός
και θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική εξάσκηση, σε 126 σταθμούς του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, στις δεξιότητες
> ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες και παιδιά
> Χρήση ΑΕΑ
> Αντιμετώπιση πνιγμονής
> Αντιμετώπιση απόφραξης αεραγωγού – μέθοδοι διάνοιξης
> Διαχείριση αιμορραγίας με χρήση επιπωματισμού και ισχαιμού περίδεσης
> Διαχείριση κακώσεων – καταγμάτων
> Τοποθέτηση αθλητή σε σκληρή σανίδα.

O Υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στην «έναρξη ενός εγχειρήματος ζωτικής σημασίας για την κοινωνία και το αθλητικό μας οικοδόμημα: την προάσπιση της υγείας των αθλητών μας, των παιδιών, των νέων, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, της υγείας όλων εκείνων των προσώπων που αλληλοεπιδρούν στους αγωνιστικούς χώρους, ανοικτούς και κλειστούς, σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε τη «συχνή έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων παροχής Πρώτων Βοηθειών από τους ανθρώπους που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών, Πρώτες Βοήθειες που είναι εξαιρετικά κρίσιμες χρονικά, καθώς λίγα δευτερόλεπτα ταχείας αντίδρασης ή καθυστέρησης, είναι εκείνα που μπορεί να κάνουν την ειδοποιό διαφορά» και επισήμανε ότι γι’ αυτό «θεσπίσαμε με το άρθρο 36 του ν. 4809/2021 την υποχρέωση των προπονητών να είναι καταρτισμένοι και σ’ αυτόν τον τομέα, προβλέποντας να συμπεριλαμβάνεται, υποχρεωτικά, στα δικαιολογητικά της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, για πρώτη φορά και το «δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών», αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό».

Ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε το περιστατικό στο πρόσφατο Euro, με τον Δανό ποδοσφαιριστή Κρίστιαν Έρικσεν που συγκλόνισε παγκοσμίως και ευχαρίστησε θερμά τον εμπνευστή του «Safe in Sports», Γιώργο Στεφανουδάκη (Χειρουργό Ορθοπεδικό και επικεφαλής της επιτροπής του ΕΟΚΑΝ για την «Κατ’ Εξαίρεση Θεραπευτική Χρήση»), την συνεργάτιδά του, Μαρίνα Καλογριδάκη (Αναισθησιολόγο/Επειγοντολόγο, Διευθύντρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤ) και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, για την υλοποίηση του προγράμματος που θα συμβάλει στο έργο της πιστοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων εμπλεκομένων προσώπων με τον αθλητισμό.
«Η προστασία της υγείας αθλητών και αθλουμένων, αλλά και η επιμόρφωση όλων όσων απαρτίζουν την αθλητική οικογένεια της χώρας, δεν είναι μόνο υποχρέωση της Πολιτείας, είναι υπόθεση όλων μας» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού καλώντας όλη την αθλητική οικογένεια «να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και σύντομα να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους».

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου σημείωσε ότι «τα επείγοντα περιστατικά στον αθλητικό χώρο παραμένουν μία πρόκληση στην Επείγουσα προνοσοκομειακή Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα», ευχαρίστησε τον κ. Αυγενάκη για τη στενή συνεργασία και τόνισε ότι «είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές τέτοιων ουσιαστικών δράσεων που προάγουν την υγεία και συμβάλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη βελτίωση της ανταπόκρισης και αντιμετώπισης του επείγοντος στους ιδιαίτερους αυτούς χώρους που διεξάγονται οι αθλητικές δραστηριότητες.
Η συνεργασία του Υπουργείου Αθλητισμού με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, σκοπό έχει την πρόληψη και την αντιμετώπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες γνώσεις και τεχνικές των επειγόντων περιστατικών στον αθλητισμό.
Το ΕΚΑΒ ως πρωταρχικό εκπαιδευτικό κέντρο επείγουσας ιατρικής στην Ελλάδα, θα αναλάβει την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας τόσο τους εκπαιδευτές του με την πολυετή εμπειρία, όσο και τους σταθμούς και υποσταθμούς του ΕΚΑΒ με τον κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό, ως εκπαιδευτικά κέντρα.

Εμφανώς συγκινημένος για την υλοποίηση του προγράμματος, ο εμπνευστής του, Γιώργος Στεφανουδάκης, ευχαρίστησε θερμά τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ και, μεταξύ άλλων, ανέφερε στον χαιρετισμό του:
«Ζώντας το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ως υπεύθυνος ιατρός του ΟΦΗ από το 1991 και συγχρόνως επί 10 χρόνια και της ΚΑΕ Ηρακλείου, καθημερινά ένιωθα την αγωνία για το τι θα γίνει αν έχω στον αγώνα μία ανακοπή ή αν συμβεί ένας θανατηφόρος τραυματισμός στην προπόνηση. Την ίδια αγωνία βίωναν και οι συνάδελφοι μου από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο.
Ήταν αναγκαίο, λοιπόν, να υπάρχει συνέχεια σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για ομαδικά ή ατομικά αθλήματα, ένας ιατρός ή το ΕΚΑΒ, κάτι που δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να υλοποιηθεί.
Μέσα, λοιπόν, από την πολυετή εμπειρία αναγνωρίστηκε το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό και καθορίστηκε η αναγκαιότητα ενός πανελλαδικού προγράμματος εκπαίδευσης που να απευθύνετε σε αυτούς που βρίσκονται πάντα κοντά στους αθλητές και μπορούν να προσφέρουν την άμεση βοήθεια. 
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και πιστοποιείται από το ΕΚΑΒ».

Στην εκδήλωση της παρουσίασης παραβρέθηκαν ο γγΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, πρόεδροι και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, συνδέσμων προπονητών, αλλά και αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, στις παρεμβάσεις τους κι αφού συνεχάρησαν για την πρωτοβουλία υλοποίησης του προγράμματος «Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στον Αθλητισμό», πρότειναν να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα «Πιστοποίησης» τόσο για τους διαιτητές όσο και για τουλάχιστον έναν διοικητικό παράγοντα σε κάθε σωματείο, ενώ αναφέρθηκαν και στην αναγκαιότητα ύπαρξης ΑΕΑ σε κάθε αθλητική εγκατάσταση.

Η παρουσίαση του προγράμματος εδώ