ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

  • 1η Ημέρα
  • 2η Ημέρα
  • 3η Ημέρα
  • 4η Ημέρα

Tab 1

Κατηγορία ORCi Α


imgres 1η Ιστιοδρομία 

imgres2η Ιστιοδρομία

imgres3η Ιστιοδρομία

imgresΓενική Κατάταξη 1-3
Κατηγορία ORCi B


imgres 1η Ιστιοδρομία 

imgres2η Ιστιοδρομία

imgres3η Ιστιοδρομία

imgresΓενική Κατάταξη 1-3

Tab 2

Κατηγορία ORCi Α


imgres 4η Ιστιοδρομία 

imgres 5η Ιστιοδρομία 

imgres Γενική Κατάταξη 1-5
Κατηγορία ORCi B


imgres 4η Ιστιοδρομία 

imgresΓενική Κατάταξη 1-4

Tab 3

Κατηγορία ORCi Α


imgres 6η Ιστιοδρομία 

imgresΓενική Κατάταξη 1-6
Κατηγορία ORCi B


imgres 5η Ιστιοδρομία 

imgresΓενική Κατάταξη 1-5

Tab 4

Κατηγορία ORCi Α


imgres 7η Ιστιοδρομία 

imgres 8η Ιστιοδρομία 

imgres 9η Ιστιοδρομία 

imgres Γενική Κατάταξη 1-9
Κατηγορία ORCi B


imgres 6η Ιστιοδρομία 

imgres 7η Ιστιοδρομία 

imgres 8η Ιστιοδρομία 

imgres Γενική Κατάταξη 1-8

Tab 5

Κατηγορία ORCi Α

Κατηγορία ORCi B