ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORCi-A

Boat NameOPTIMUM 3-ASPIDA-SAXOBANK
Sail NumberGRE-53
EventOPEN
OwnerPERIKLIS LIVAS-NIKOS LAZOS
ClubN.O.KALAMAKIOU
SkipperPERIKLIS LIVAS-NIKOS LAZOS
SponsorASPIDA MARITIME SECURITY & SAXO BANK
ModelFARR 52 One Design

Πίσω στις Συμμετοχές