Ανακοίνωση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ORC i 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

Τροποποιείται η παράγραφος 2.2.3 της Προκήρυξης του Πανελληνίου ORC i 2019 από κατηγορία 4 σε κατηγορία 3.

Πειραιάς 7.9.2019

Η Οργανωτική Επιτροπή