Βίντεο από την τέταρτη μέρα του πανελληνίου ORC 2019