ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2019

Προκήρυξη Αγώνων

 

1. Διοργανωτής

1.1.       Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2019 , από 19 – 22   Σεπτεμβρίου , υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

 

2. Κανονισμοί

2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται στους κανονισμούς που ορίζονται στους Δ.Κ.Ι. World Sailing 2017 – 2020        ( R.R.S. )

2.2 Εφαρμόζονται επιπλέον οι παρακάτω κανονισμοί :

2.2.1 Ο κανονισμός IMS Rule 2019

2.2.2 O κανονισμός ORC Rating Systems 2019

2.2.3 Οι Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας Ανοικτής Θαλάσσης της World Sailing ( World Sailing Offshore Special Regulations ) . Όλοι οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία 4

2.2.4. Η παρούσα Προκήρυξη , οι Οδηγίες Πλου και οι τροποποιήσεις τους

2.3 Ισχύουν οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής ( Ε.Ι.Ο. ) και οι Ειδικές Διατάξεις της Ε.Α.Θ. για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2019

2.4 Εάν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις γλώσσες θα υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο

2.5 Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο ∆ιεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

 

3. Διαφήμιση

3.1 Εφαρμόζεται ο κώδικας διαφήμισης της World Sailing .

3.1.1 Δεν υπάρχει περιορισμός στην διαφήμιση των αγωνιζομένων και των σκαφών

3.1.2 Η διαφήμιση της διοργάνωσης από τον διοργανωτή μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Αριθμούς πλώρης με διαφήμιση , οι οποίοι πρέπει να τοποθετούνται στην πλώρη , όσο το δυνατόν πιο μπροστά και στις δύο πλευρές της γάστρας .
  • Σημαία χορηγού η οποία πρέπει να επαίρεται στον επίτονο σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης .

3.2 Ο διοργανωτής μπορεί να ζητήσει , χωρίς κόστος για τους αγωνιζόμενους , την εγκατάσταση στο σκάφος μηχανών λήψης video , συσκευών εντοπισμού και ανίχνευσης θέσης καθώς και την φιλοξενία επισκεπτών των οποίων οι θέσεις στο σκάφος θα ορισθούν στις Οδηγίες Πλου .

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

4.1. Στην διοργάνωση μπορούν να συμμετάσχουν σκάφη με έγκυρο πιστοποιητικό ORC International .

4.2 Τα σκάφη κατατάσσονται στις κλάσεις ORC A ( ORC International CDL > = 9,8 ) και ORC B ( ORC International CDL < 9,8 ) . Οι κλάσεις μπορεί να διαιρεθούν περεταίρω σε κατηγορίες ανάλογα με τις συμμετοχές .

4.3 Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε ( 5 ) συμμετοχές για την δημιουργία κλάσης . Σε απουσία συμμετοχών θα γίνει συγχώνευση σε μία κλάση .

4.4 Προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός σκάφους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής  Θαλάσσης 2019 είναι :

  • To 50% του πληρώματος , συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου του ή του ενοικιαστή του σκάφους , να είναι Έλληνες πολίτες ( κάτοχοι Ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου )
  • Ο τιμονιέρης του σκάφους σε όλες τις ιστιοδρομίες πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης .

 

5. Δηλώσεις συμμετοχής

5.1 Τα σκάφη μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στον Ι.Ο.Πειραιώς πριν την έναρξη της διοργάνωσης : Μικρολίμανο  185.. Πειραιά

Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς
Μικρολίµανο, 185 33 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4177636, 210 4225076 και Fax: 210 4110287
Email:
info@iop.gr
Website:
www.iop.gr

5.2 Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για κανένα κόστος που μπορεί να προκύψει λόγω της μη αποδοχής της συμμετοχής του σκάφους .    

 

6. Εγγραφή

6.1 Ο εκπρόσωπος του σκάφους πρέπει μεριμνήσει αυτοπροσώπως για την εγγραφή του σκάφους στην γραμματεία αγώνων , που θα βρίσκεται στα γραφεία του Ι.Ο.Πειραιώς από Κυριακή  15/09/19 και ώρα 11.00  έως Τετάρτη 18/09/19 και ώρα 18.00 .

6.2 Πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω έγγραφα :

  • Έγκυρο πιστοποιητικό ORC i  με ημερομηνία έκδοσης πριν τις 15/09/19 .Αυτό τροποποιεί τον RRS 78.2 .
  • Έγκυρο ασφαλιστήριο για την αστική ευθύνη προς τρίτους και με κάλυψη για συμμετοχή σε αγώνες .
  • Αν υπάρχει διαφήμιση άδεια από την αρμόδια Εθνική Αρχή .
  • Κατάσταση πληρώματος με ονοματεπώνυμο , φωτοτυπία δελτίου αθλητή και βάρος κάθε μέλους του πληρώματος .
  • Εmail ,τηλέφωνο επικοινωνίας στην στεριά και στο σκάφος συνοδευόμενα από το όνομα μέλους του πληρώματος υπευθύνου για επικοινωνία .
  • Έντυπο αποδοχής ευθύνης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο .

6.3 Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή σκάφους το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία .

6.4 Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο πιστοποιητικό μετά την εγγραφή , εκτός εάν απαιτηθεί από την Τεχνική Επιτροπή και εγκριθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων .

6.5 Αλλαγές στις καταστάσεις πληρωμάτων μπορούν να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 19/09/19 και ώρα 09.00 συμπληρώνοντας το έντυπο αλλαγής πληρώματος . Μετά από αυτή την ώρα , αλλαγές πληρώματος μπορούν να γίνουν μόνο με την έγγραφη άδεια της Επιτροπής Ενστάσεων . 

 

7. Πρόγραμμα

Κυρ. 15/09/19

Εγγραφές , έλεγχοι Τεχνικής Επιτροπής

Δευτ.16/09/19

Εγγραφές , έλεγχοι Τεχνικής Επιτροπής

Τρ.    17/09/19

Εγγραφές , έλεγχοι Τεχνικής Επιτροπής

Τετ.  18/09/19

Εγγραφές , έλεγχοι Τεχνικής Επιτροπής , συγκέντρωση κυβερνητών , Τελετή έναρξης

Πεμ. 19/09/19

Ιστιοδρομίες

Παρ.20/09/19

Ιστιοδρομίες

Σαβ. 21/09/19

Ιστιοδρομίες

Κυρ. 22/09/19

Ιστιοδρομίες , Απονομή επάθλων , Τελετή λήξης

 

8. Επιθεωρήσεις και έλεγχος καταμέτρησης

8.1 Κάθε σκάφος πρέπει να είναι διαθέσιμο για επιθεωρήσεις υλικών ασφαλείας και ελέγχους καταμέτρησης από την Κυριακή 15/09/19 και ώρα 11.00 μέχρι μία ώρα μετά την λήξη του ορίου υποβολής ενστάσεων της τελευταίας ιστιοδρομίας .

8.2 Επιθεωρήσεις ασφαλείας , καταμέτρησης και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς θα γίνουν σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης πριν ή μετά οποιαδήποτε ιστιοδρομία .

8.3 Έλεγχος του βάρους πληρώματος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της διοργάνωσης .

 

9. Οδηγίες Πλου

9.1 Οι Οδηγίες Πλου θα διατίθενται στους αγωνιζόμενους με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής .

 

10. Διόρθωση Χρόνου

10.1 Οι διαδρομές ελεγχόμενου στίβου θα υπολογιστούν  με PCS/Constructed Course ( χρησιμοποιώντας το μέγιστο implied wind )

10.2 Οι παράκτιες διαδρομές θα υπολογιστούν με Time on Time Coastal/Long Distance .

 

11. Βαθμολογία

11.1 Όλες οι ιστιοδρομίες έχουν την ίδια βαρύτητα .

11.2 Θα χρησιμοποιηθεί τι σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας
(RRS Appendix A)

11.3 Θα εξαιρεθεί η βαθμολογία της χειρότερης ιστιοδρομίας όταν έχουν πραγματοποιηθεί επτά ( 7 ) ή περισσότερες ιστιοδρομίες . Εάν πραγματοποιηθεί μόνο μία παράκτια διαδρομή η βαθμολογία της δεν θα εξαιρεθεί .

11.4 Η κατάταξη των κατηγοριών θα προκύψει από την βαθμολογία της αντίστοιχης κλάσης .

 

12. Επιτροπή Ενστάσεων

12.1 Εθνική Επιτροπή Ενστάσεων ορισμένη σύμφωνα με το παράρτημα Ν των RRS θα εποπτεύει την διοργάνωση .

 

13. Ναυτικοί Χάρτες

13.1 Συνιστάται ο χάρτης Ν412 (Σαρωνικός Κόλπος) της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού.

 

14. Δικαιώματα Μέσων Ενημέρωσης

14.1 Οι αγωνιζόμενοι , οι ιδιοκτήτες και οι φιλοξενούμενοι τους παραχωρούν στον διοργανωτή το απόλυτο δικαίωμα και την άδεια να δημοσιεύσει ή και να εκπέμψει σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης , συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών διαφημίσεων και όχι μόνον , φωτογραφίες ή video προσώπων και σκαφών που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της διοργάνωσης , σε στεριά ή θάλασσα , για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή για δελτία τύπου.

 

15. Επικοινωνία

15.1 Εκτός από την επικοινωνία με την Επιτροπή Αγώνων , το σκάφος δεν θα εκπέμπει ή λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα συμμετέχοντα σκάφη .

 

16. Έπαθλα

16.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο , 2ο και 3ο νικητή κάθε κλάσης .

 

17. Αποποίηση Ευθύνης

17.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στην διοργάνωση μετέχουν με δική τους ευθύνη . Ο Ι.Ο.Πειραιώς , η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος στην διοργάνωση αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνη για κάθε απώλεια , τραυματισμό , ζημιά ή ταλαιπωρία που μπορεί να συμβεί σε πρόσωπα ή πράγματα τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής στην διοργάνωση αυτή .Κάθε ιδιοκτήτης  , ο εκπρόσωπος του ή ενοικιαστής  σκάφους αποδέχεται τους όρους αυτούς με την υπογραφή της Δήλωσης συμμετοχής . Εφίσταται η προσοχή των αγωνιζομένων στους Θεμελιώδεις κανόνες 2 , 3 και 4 του Μέρους 1 των κανονισμών της World Sailing .

 

18. Ασφάλεια

18.1 Κάθε συμμετέχον σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας . Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι να έχουν επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) ρητά σε ισχύ κατά την διάρκεια αγώνων .

 

Κατεβάστε την προκήρυξη σε PDF