Τιμές & Όροι

Τιμές & Όροι 2018-05-18T09:25:16+00:00

Τιμές & Όροι

Παιδιά Εβδομάδα Περίοδος Προπληρωμή
1 120 € 240 € 210 €
2 225 € 450 € 400 €
3 320 € 640 € 570 €
4 410 € 820 € 730 €

___
Η περίοδος υπολογίζεται για 2 εβδομάδες.
Η ανωτέρω προπληρωμή υπολογίστηκε με έκπτωση 10%.
Επεκτείνεται άλλο ένα 10% στην προπληρωμή της δεύτερης περιόδου.

Ασφαλιστική κάλυψη

Όλα τα παιδιά του summer camp καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης με την Ατλαντική Ένωση.

Όροι συμμετοχής

 1. Κατά την εγγραφή, τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικής περιόδου!
 3. Με την αίτηση συμμετοχής καταβάλλεται προκαταβολή έως 50%.
 4. Η εξόφληση γίνεται το αργότερο την ημέρα έναρξης της περιόδου συμμετοχής.
 5. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας.
 6. Σε περίπτωση μη συμμετοχής η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 7. Οι ημέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται & δεν επιστρέφονται χρήματα.
 8. Σε περίπτωση ασθενείας για περισσότερο από 3 ημέρες, οι ημέρες αναπληρώνονται σε άλλη περίοδο (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα).
 9. Για την παραλαβή του/των παιδιού/ών είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Το summer camp διατηρεί το δικαίωμα αποβολής του/των παιδιών λόγω απρεπούς συμπεριφοράς.
 11. Σε περίπτωση αποβολής από το summer camp λόγω απρεπούς συμπεριφοράς, επιστρέφεται το ποσόν των περιόδων που δεν υλοποιούνται.
 12. Κάθε παιδί είναι υπεύθυνο για την τσάντα και τα ατομικά του είδη στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του.

Για τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από αστάθμητους παράγοντες, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος χωρίς προειδοποίηση.